Thursday, September 4, 2014

Keuntungan Indonesia Memiliki Nahdlatul Ulama

Pada hari Selasa lepas, iaitu 2 September 2014, penulis telah diundang untuk bersama-sama dengan jajaran pengurus baru PCINU- Maroko (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Maroko) menziarahi guru penulis iaitu Dr. Khalid Zahri, Perpustakawan Diraja Morocco yang juga seorang tokoh pemikir akidah Asy'ariyyah Morocco. Pada pertemuan ini, penulis berkesempatan melihat kembali documentary tentang asbab wujudnya organisasi Nahdlatul Ulama yang dibina sebelum zaman kemerdekaan Indonesia lagi. Ia adalah dampak dari Lajnah Hijaz yang dikirimkan ulama Jawa ke Hijaz tepatnya Jeddah untuk bertemu dengan Raja Sa'uud dan memohon agar beberapa hak kebebasan bermazhab dan beberapa isu Islam dunia tidak disalahgunakan oleh Kerajaan Saudi yang terkenal berafiliasi dengan pemikiran Wahabi. Walaupun semua permintaan tidak dikabulkan, akan tetapi permintaan yang paling penting dikabulkan; iaitu tidak memindahkan atau meruntuhkan maqam Sayyidina Rasulullah SAW.Keuntungan yang dimaksud oleh penulis, adalah kepentingan Ahli Sunnah Wal Jamaah di Indonesia terjaga kehormatannya dan keintelektualannya kerana dengan adanya organisasi ini, ia dapat mensatukan semua kelompok yang berada pada misi yang sama: iaitu "Akidah Asy'ariyyah dan Mathuridiyyah", "Fiqh Mazhab Syafi'i akan tetapi tetap menerima 3 mazhab lainnya", "Bertasawwuf dengan pendekatan Imam Junayd al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali". 3 asas penting ini adalah tujuan utama Nahdlatul Ulama (NU). Dengan syiar ini, beberapa keuntungan yang membuatkan Ahli Sunnah di Indonesia lebih kehadapan dibandingkan dengan Malaysia:

1- Persatuan Ulama Indonesia:

Satu perkara yang pasti di Indonesia, terutama Pulau Jawa, Bali, Madura, dan Selatan Sumatera; ulama-ulama Ahli Sunnah dengan 3 prinsip di atas bersatu membela akidah mereka. Ini membuatkan para ulama ketika terjadi konflik sekalipun antara mereka, mereka tetap akan mendahulukan NU kerana sudah dianggap sebagai organisasi yang sakral. Apatah lagi, ia organisasi tua umurnya, dan penuh berkat kerana diasaskan oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari yang merupakan Kyai kepada Para Kyai!

Maka oleh itu, walaupun semua kyai memiliki warna dakwah yang berbeza, pendekatan yang berbeza, membuat berbagai organisasi lain atau institusi yang berbagai; mereka tetap kembali kepada NU sebagai organisasi asas yang dipegang bersama sebagai panutan! Maka jelas sekali tidak akan ada lagi organisasi Asy'arian yang mampu berkiprah seperti NU di Indonesia. Maka Para Kyai menerima hakikat ini dan ketika terjadi perpecahan, maka mereka akan kembali pada NU.


Ini adalah suatu perkara yang tidak ada di Malaysia. Di Malaysia; berbagai usaha dilakukan untuk memiliki organisasi yang dapat menyatukan tok-tok guru, atau para syaikh, maupun pak syed atau habaib di Malaysia untuk dikehadapankan secara organisasi menjawab isu-isu berbangkit di Malaysia. Ketika ada organisasi baru dibina, yang mungkin boleh buat, ia akan berjalan sendiri seperti layaknya organisasi Ahli Sunnah lainnya. Misalnya ada Yayasan Sofa, ada Yayasan Pembangunan Pondok Berhad yang bertujuan menjaga kepentingan pondok-pondok; ada Persatuan Ulama Malaysia yang tujuannya menyatukan ulama, akan tetapi tidak semua ulama sunni dapat bersatu dalamnya; juga ada Aswaja yang membawa pendekatan membela akidah Asy'ariyyah daripada ancaman Wahabi akan tetapi diisi dengan beberapa personal Ahbash; juga organisasi baru bernama SUNNI yang bertujuan untuk menjadi seperti NU di Indonesia, akan tetapi sayangnya masih belum mampu kerana masih semur jagung dan masih belum disertai oleh seluruh ulama Ahli Sunnah di Malaysia. Maka penulis tidak dapat melihat ada organisasi di Malaysia yang mampu bergerak seperti NU di mana para kyai setia bersamanya, dia ia adalah demi ummah Indonesia!

2- NU dan Pesantren

Salah satu element paling penting dalam NU adalah pengikutnya yang setia adalah seluruh santri-santri pondok pesantren tradisional atau terkenal dengan istilah pondok salaf. Tentunya yang dimaksud dengan salaf di sini bukan claim salafi seperti yang diakui oleh kelompok Wahabi yang mana mereka tidak suka dipanggil Wahabi akan tetapi lebih suka dipanggil Salafi.

NU tidak perlu mengadakan pendaftaran masal untuk organisasinya. Asalkan ada pesantren dan santri, maka mayoritas atau bahkan semua dari pesantren salaf ini adalah berpandangan NU! Itu adalah kepastian. Yang menariknya, hampir semua pesantren ini juga tidak pernah mendaftarkan institusi mereka dengan NU, tapi mereka adalah loyal dengan NU. Inilah pergerakan Ahli Sunnah yang sangat kompak dan militan dalam arti kesetiaan dalam organisasi (bukan militan bermakna ekstrimis).

3- NU dan Politik

Politik adalah sebuah perkara penting dalam kehidupan manusia dan agama. Akan tetapi, politik juga memainkan peranan penting dalam naik dan runtuhnya sebuah tamadun. Juga yang paling banyak berdosa menganiya banyak ulama yang terzalimi kerana tekanan politik.

Oleh itu, NU telah menetapkan sebuah prinsip yang sangat bagus dan dewasa untuk meletakkan diri mereka di antara partai-partai politik. Nu berprinsip bahawa ia adalah LSM atau NGO yang membebaskan tubuhnya dari mana-mana partai politik, dan tidak mewajibkan pengikutnya mengikut mana-mana ideologi politik, kerana politik adalah bersifat ijtihadi yang bukan qat'ie. Yang ada mungkin hanya imbauan sahaja yang tidak rasmi.

Ini adalah satu perkara yang tidak ada di Malaysia. Di Malaysia pengaruh politik terlalu kuat. Semua orang dan organisasi seperti diminta dan disuruh untuk aktif dalam politik. Walaupun banyak organisasi yang berusaha menjadi neutral, akan tetapi tuduhan partisan tetap tidak lepas terhadap mereka.

4- Jam'iyyah Thoriqah Mu'tabarah Nahdliyyah

NU memiliki suatu badan rasmi yang memayungi semua tarikat-tarikat sufi yang dianggap muktabar olehnya. Muktabar disini berarti legal untuk diamalkan dalam lingkungan warga NU. Tarikat yang sudah masuk di dalamnya mencapai 50 tarikat sufi termasuk dari cabang-cabangnya. Ini penting agar ketika ada fatwa-fatwa serong terhadap sebuah tarikat sufi, maka Jam'iyyah ini akan dikehadapankan untuk membela tarikat tersebut secara moral dan ilmiah!

Logo Jam'iyyah Ahli Thariqah al-Muktabarah al-Nahdliyyah


Sayang di Malaysia tidak terdapat Jam'iyyah yang kuat seperti ini, sehingga mudah difatwakan sesat dan tidak ada yang mampu meneliti kembali mengapa dan kenapa tarikat itu sesat. Kalau memang sesatnya adalah disebabkan oleh alasan yang khilafiyyah maka sudah sepatutnya fatwa tersebut dapat dipertikaikan dan diajukan kepada para akademisi untuk mengkritisinya.5- Gerakan Dakwah yang Aktif dan Masif

Islam dan dakwah tiada berpisah. Inilah hakikatnya, Islam dari awal lahirnya senantiasa mementingkan dakwah. Dakwah NU tidak seperti dakwah versi tabligh yang lahir di rantau India. Walaupun NU tidak menolak dakwah tabligh dan masih menganggapnya sebagai bahagian dari Islam yang diterima di Indonesia, akan tetapi NU sebenarnya memiliki metode dakwah tersendiri yang kental di Nusantara.

Dakwah yang dimaksud adalah dengan cara pengajian, tahlilan, selawatan, selametan, dan fida'an. Semua amalan ini adalah cara pendekatan dakwah NU khas Nusantara. Islam tersebar dengan cara-cara ini. Ketika seseorang sudah terlalu capek bekerja, maka pada waktu malamnya ia akan kembali mengingati Allah melalui medium dakwah NU ini. Dan tradisi ini menjadi kental bukan hanya di Jawa, bahkan seluruh Nusantara, bahkan melintasi benua melalui Cabang-Cabang Istimewa NU Luar Negeri.

6- Lembaga Bahtsul Masail

NU memiliki mekanisme khusus untuk proses menggali hukum dan mengeluarkan fatwa. Mekanisme tersebut adalah porgram Bahtsul Masail. Program ini dipupuk pertama kali oleh para ulama ketika membincangkan suatu perkara harus duduk bersama, membawa kitab sebagai hujjah. Lalu kitab tersebut dibacakan depan ulama lain, agar dinilai benar apa tidak pemahaman teks tersebut, lalu dipilih pendapat-pendapat yang ada dengan conteks yang paling sesuai dengan persoalan dan medan yang sedang dilalui.Program ini telah dibina secara asas di pesantren-pesantren seluruh Jawa bahkan Indonesia. Seseorang yang mengikuti Bahtsul Masail wajiblah mampu membaca kitab Arab gundul secara fasih, kerana dia nanti dituntut untuk membaca kitab tersebut dihadapan audiensi untuk dinilai kebenaran kefahaman teks tersebut. Ketika ada persoalan, surat undangan kepada para murid atau kyai akan disertai dengan diskripsi masalah dan persoalan. Lalu dibahas pada hari yang ditentukan. Para undangan akan membawa ibarat-ibarat dari kitab-kitab turats atau kuning. Lalu berhujjah didepan audiensi.

Sidang akan dipimpin oleh seorang moderator. Lalu dirumus oleh perumus yang terdiri dari para asatizah yang sudah senior dan pengalaman dalam berbahtsu. Nanti dikawal oleh pentasheh yang berstatus kyai yang dihormati dan dituakan. Maka apapun jawaban akan bersifat jama'ie, dan kesepakatan bersama setelah proses debat ilmiah tersebut. Kalau para undangan tidak mampu menyelesaikan, maka persoalan tersebut akan dikatoogrikan sebagai mauquf atau diberhentikan dan mungkin akan dinaikkan pada acara yang lebih besar.

Acara Bahtsul Masail berawal dari NU ranting, lalu cabang, lalu wilayah dan paling besar adalah di Muktamar NU. Sedangkan sayap pesantren yang mencetak ulama-ulama NU juga memiliki forum-forum bahtsul masail yang setia dengan NU seperti FMPP Jawa Madura, FBMPP Pare, FMPP Putri dan lain-lain. Ini semua tidak kalah pentingnya dalam organisasi NU untuk terbuka dalam menjawab persoalan-persoalan faktual lainnya. Dan yang terpenting adalah bersifat transparan sehinggakan hujjahnya diketahui ramai, berbeza dengan Majlis Fatwa yang mengeluarkan keputusan beberapa potong kalimat, dan tidak diketahui hujjahnya dan alasan serta bukti yang nyata!

Penutup

Mungkin ini sahajalah sedikit sebanyak dari apa kelebihan yang terdapat dalam NU yang tidak dimiliki oleh mana-mana organisasi Islam dunia, juga Malaysia. Dengan kekentalan tradisi ini, sehingga membuatkan rakyat awam Indonesia dapat mengetahui akidah seseorang hanya dengan suatu istilah iaitu dia Orang NU atau dia orang Muhammadiyyah. Mengapa? kerana NU mewakili Asy'ariyyah dan Mathuridiyyah selain bertaklid pada 4 mazhab dan menghiasi dengan tasawwuf tadi. Sedangkan organisasi lawannya adalah Muhammadiyyah yang menolak bertaklid, dan membawa dakwah pembaharuan yang konon lebih modern dan sesuai zaman. Maka tidak lain, Muhammadiyyah kadang juga identik dengan cop kepada kelompok Wahabi. Wallahu a'lam Bissawab!!!