Saturday, August 30, 2014

Mencari Ilmu di Maghribi (Siri ke 7 - Program Pascasarjana Baru 2014 dan Ijazah Qira'at)

Marhaban ila al-Maghribi. Inilah sepatah kata-kata hikmah orang Maghribi memanggil tamu-tamu luar untuk datang menziarahi negaranya. Maklum, Morocco adalah negara Arab yang paling ramah menerima kunjungan tourist dan wafidin ke tanah air mereka. Bahkan ada satu istilah yang terkenal bagi mereka iaitu Maghrib Baytukum al-Tsani (Morocco adalah Rumahmu yang Kedua).

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memaklumkan kepada pembaca bahawa tahun ini, kerajaan Morocco dan usaha Raja Muhammad VI untuk mengembangkan lagi ilmu di Maghribi sangat terrealisasi. Selain fasilitas semakin maju, perombakan pengajian tinggi juga telah dilakukan dengan mengurangkan mata kuliah dan menambah wehdah, Kementrian Pelajaran Tinggi Morocco telah membuka sejumlah Wehdah-Wehdah program master (s2), Duktorah-PHD (S3) di kampus-kampus mereka.

Tetouan

Yang pertama sekali adalah Kota Tetouan, University Abdul Malik Sa'di Faculty Adab dan Humanora telah membuka wehdah Akidah serta Linguistic Arab dan beberapa yang lain seperti berikut:

Nama-nama program master yang ditawarkan di University Abdul Malik Sa'di, Tetouan
Program yang menjadi rebutan mahasiswa dari Nusantara adalah Program 1) Akidah Islam - Ilmu dan Peradaban, 2) Linguistic Teks dan Mengurai Khitab, 3) Adab Bahasa Arab di Morocco dinasti Alawiyyin.

Selain dari University Abdul Malik Sa'di di Kota Tetouan, University Qarawiyyin, Faculty Usuluddin Tetouan juga akan membuka angkatan terakhir program PHD bidang Akidah dan Pemikiran di Barat Islam yang insya Allah akan dibuka pada bulan November 2014 yang akan datang.

Rabat
University yang telah mengeluarkan banyak pemikir-pemikir Morocco bertaraf dunia adalah University Muhammad V Agdal, seperti Abid al-Jabiri, Sami Nasyyar, Prof. Farouq Hamadah, dan lain-lain. University ini juga pada tahun ini membuka beberapa program master dan PHD. Salah satu yang sudah diumumkan adalah pengajian Bahasa dan Linguistic bahasa Inggeris:


Salah satu kejutan tahun ini adalah, Institusi Pengajian Qira'at dan Quran Muhammad VI dibawah naungan Kementrian Wakaf Morocco telah membuka kesempatan untuk melanjutkan Ijazah Qira'at dan Kajian al-Quran bagi mana-mana pelajar yang hafal al-Quran 30 Juz secara sempurna. Syarat yang diperlukan hanya Sijil Hafalan 30 Juz rasmi, dan sijil SPM atau STAM, atau Ijazah Aliyyah Diniyyah Pesantren. Ini untuk pertama kalinya, Morocco membuka peluang bagi hufaz yang ingin mendapatkan ijazah Qira'at seperti yang ditawarkan oleh Markaz Qira'at al-Azhar di Shubra Mesir. Bagi calon mahasiswa luar, mereka haruslah memasukkan berkas/file melalui Kementrian Pengajian Tinggi mereka di negara masing-masing, lalu akan dibawa ke Kedutaan Malaysia di Rabat, dan nanti akan dihantar ke Kementrian Wakaf untuk diadakan seleksi berkas. Untuk melihat permohonan sebagai berikut:Agadir

Yang menarik kali ini, penulis ingin mencabar mana-mana rakyat Malaysia yang berani mencuba nasib untuk melanjutkan pengajian Master atau PHD di daerah Sus Selatan Morocco yang terkenal sekarang sebagai pusat ulama turats dan pondok. Pada tahun ini, University Ibn Zuhr, Agadir telah membuka beberapa master sebagai berikut:
Program yang ditawarkan di Faculty Adab dan Humanora Ibn Zuhr Agadir
Dua master yang ramah dengan orang Nusantara adalah 1) Khitab Syar'i dan 2) Fiqh Perbandingan dan permasalahan ijtihad di zaman semasa. Maka, sangatlah akan dibanggakan kalau ada mahasiswa Malaysia yang berani mencoba nasib untuk melayakkan diri sebagai seorang Pelajar di university ini. Berbeda dengan Indonesia, kerana sekarang sudah ada seorang pelajar dari Indonesia keluaran Pesantren Traditional Lirboyo yang sedang melanjutkan studi PHD di University Qarawiyyin, Ait Meloul Agadir, sedangkan university Qarawiyyin ini adalah university Qarawiyyin yang tersusah di Morocco berbanding dengan university-university lain di Morocco.

Program PHD atau S3 sudah buka di University Ibn Zuhr Agadir. Ini adalah pengumuman yang terawal berbanding dengan university-university yang lain di Morocco. Program PHD tersebut adalah:


Maka penulis menantang mana-mana mahasiswa Malaysia yang berani dan mampun melanjutkan studi PHD di sini, maka penulis menganggap beliau adalah ulama besar insya Allah!

Berita Buruk

Dengan adanya banyak berita mengembirakan ini, penulis tidak mahu menutup berita buruk yang berlaku di Morocco. Seperti yang semua tahu, semua permohonan untuk melanjutkan pengajian Ijazah sampailah PHD harus melalui AMCI sebagai Agency rasmi Morocco di bawah Kementrian Luar Negara Morocco. Sayangnya, semakin bertambah umur Agency ini, urusan birokrasi memasuki Morocco unuk belajar adalah semakin sulit. Kuota pengajian dikurangkan. Dan yang paling sedih, beasiswa juga dikurangkan. Mereka akan berusaha mencari kesempatan untuk mengurangkan mahasiswa luar dan beasiswa mahasiswa di Morocco. Banyak sekali protes dan complain yang telah dilakukan mahasiswa dari berbagai negara yang sedang menuntut di Maghribi. Walaubagaimanapun, kita semua patut bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk menunut di Morocco. Oleh itu, kesusahan birokrasi mestilah kita jalani walaupun sangat sulit. Seperti maklum, Man jadda wajada (barangsiapa yang serious, maka akan menemukan hasilnya). Insya Allah Amin!!!

Wednesday, August 13, 2014

Manhaj Syaikh Abdullah Bin Bayyah Mengugurkan Penerapan Hudud

Siapa yang tidak kenal Syaikh Abdullah Bin Bayyah, seorang ulama terkenal yang berasal dari Maurintania, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama, Menteri Pendidikan, lalu Menteri Keadilan dan akhirnya Wakil President Maurintania. Beliau seorang ulama bermazhab Asy'ari secara akidah, Maliki secara fiqh. Beliau juga adalah tokoh Fiqh Minoritas, dan Usul Fiqh era kini, yang juga pakar dalam menerapkan Maqashid al-Syariah. Banyak isu-isu fiqh minoritas yang dibincang dan dirujuk kepada beliau untuk menyelesaikan di negara-negara di mana umat Islam sebagai golongan minoritas di sana. Beliau jugalah guru kepada Syaikh Hamza Yusuf dari Amerika dan Habib Ali al-Jufri. Penulis sendiri sempat mendapat siraman intelectual dan rohani daripada beliau di salah satu hotel di Rabat, dan penulis juga sempat berkawan dengan cucu beliau yang menuntut di Dar al-Hadis al-Hasaniyyah, Rabat.

Habib Umar Ben Hafiz bersama Syaikh Abdullah Bin Bayyah
Untuk kali ini, penulis ingin menulis sedikit tentang manhaj Syaikh Abdullah Bin Bayyah dalam menggugurkan diterapkannya hudud pada zaman sekarang. Tentunya, ia adalah sebuah isu yang paling kontraversi untuk dunia politik partai Islam pada era ini, memandangkan banyak dari partai-partai Islam ini menggunakan isu Hudud sebagai trademark dan pelaris untuk mendapatkan suara rakyat dalam pesta demokrasi. Apatah lagi, ada yang sampai berkobar-kobar berorasi bahawa memperjuangkan hudud berarti memperjuangkan kewajiban solat dan sesamanya. Walaupun kita tidak tahu keikhlasan hati seseorang kerana hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui, akan tetapi, paling tidak masyarakat awam harus mengetahui isu-isu perbincangan masalah fiqh yang dalam, agar tidak terjerat dalam ta'asub sama ada politik, mazhab, maupun tokoh tertentu. Sebaliknya memilih mana yang dianggap paling rajih, dan paling sesuai dengan situasi yang dicermati.

Sebelum penulis menguraikan pendapat Syaikh Abdullah Bin Bayyah, perlu diketahui bahawa pemikiran beliau ini didapatkan dalam kitab terbaru beliau yang berjudul: "تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع" (Peringatan Rujukan-Rujukan untuk Menubuhkan Fiqh Realiti) yang dicetak pada tahun ini iaitu 2014. Beliau menguraikan pembahasan hudud ini setelah menegaskan bahawa asas untuk menubuhkan fiqh realiti adalah salah satunya dengan "تحقيق المناط" iaitu sebuah istilah paling penting dalam ilmu usul fiqh yang berada dalam bab Qiyas. Tahqiq al-Manath adalah "هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على أصل سواء أكانت علة الأصل منصوصة أم مستنبطة" (Suatu penalaran untuk mengetahui kewujudan ilat pada satu-satu gambaran-gambaran cabang fiqh yang dikehendaki qiyasnya terhadap asal sama ada ilat asalnya itu ternas atau diistinbat). Contoh yang diberi oleh Syaikh Abdullah Bin Bayyah adalah isu dimana Rasulullah SAW meninggalkan kewajiban meruntuhkan ka'bah setelah pembukaan kota Mekkah dan membina ka'bah sesuai dengan kaedah Nabi Ibrahim AS kerana menilai umatnya baru sahaja meninggalkan budaya jahiliyyah. Ini adalah salah satu penetapan ilat dapat menggugurkan kewajiban kerana takut akan mafsadah yang diduga akan terjadi berakibat dari lemahnya iman umat.

Begitu juga dengan halnya hudud; menurut Syaikh Bin Bayyah, hudud harus dilihat dari perspektif tahqiq al-manat, bukan semata ia adalah bahagian dari perkara yang muhkam yang disebut dalam al-Quran. Inti dari tahqiq al-Manat di sini, apakah dunia yang ada sekarang boleh menerima hudud atau bahkan justru akan memusuhi hudud kerana lemahnya iman dan kerana bertentangan dengan relevansi zaman dan waktu.

Tentunya kita semua akan beriman dengan adanya syariat wajib dianuti, tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi ia terbagi kepada dua, iaitu 1) "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه" Surah Syura ayat 13 yang bermaksud (Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara ugama Yang ia tetapkan hukumNya - apa Yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan Yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (Wahai Muhammad), dan juga Yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian ugama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya". berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima ugama tauhid) Yang Engkau seru mereka kepadaNya). Maka ini masuk dalam kawasan akidah secara keseluruhannya. Ia adalah membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW pada segala apa yang telah ditetapkan secara pasti dengan dalalah yang qat'iyyah - iaitu terdapat penetap yang qat'ie sama ada dari Quran, atau hadis yang mutawatir yang selamat dari apa-apa perlawanan yang kuat. Dan yang dimaksud dengan dalalah qat'iyyah adalah sebuah dalil yang mufassar menurut Hanafiyyah atau nass menurut istilah majoriti ulama lain yang tidak dapat menerima takwil. 2) "لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" Surah al-Maidah ayat 48 yang bermaksud (bagi tiap-tiap umat Yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing)). Maka ini masuk dalam kawasan fiqh amaliyah yang terpaku pada tuntutan kejadian suatu perkara (terkenal dengan istilah khitab wadl'i bukan taklifi) dari segi sebab, syarat, pencegah. Maka daerah kedua ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari agamanya selagi ia tidak bersamaan dengan keingkaran atau melawan kewajiban atau kewujudan hukum tersebut.

Oleh itu (menurut Syaikh Bin Bayyah), sesungguhnya dengan tidak diterapkannya hudud pastilah masuk dalam daerah yang kedua; kecuali kalau ia terpaksa keluar dari daerah amalan semata kepada daerah i'tikad dengan sekiranya peninggalan tersebut disertai dengan suatu ingkar atau perlawanan.

Lalu munculah satu pertanyaan, bagaimana kita mentahqiq al-manath pada masalah ini - untuk menolak pengkafiran dan menjauhi dari mimpi ngeri fitnah, malah menjauhi dosa; ketika sahlah sebuh amalan dan niatnya juga bagus?

Untuk menjelaskan ini menurut Syaikh Abdullah Bin Bayyah, tidak ada yang paling afdal untuk perkara ini selain Syaikh Ibn Qayyim RH di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in di bawah judul "Berbezanya fatwa disebabkan berbezanya tempat dan waktu". Dari segi "tempat"; maka konteks yang tepat secara manath untuk mengakhirkan hudud atau meniadakannya adalah menganggap bahawa bumi sekarang adalah bumi musuh yang akan memunculkan resistance. Dalilnya adalah berdasarkan dari hadis, amalan sahabat, ijmak dan qiyas. Contoh Hadis adalah kisah Nabi SAW melarang memotong tangan ketika terjadi peperangan (Sunan Turmizi: Bab Kisah tentang tidak boleh memotong tangan ketika perang). Menurut Ibn Qayyim; ketika itu Nabi melarang menegakkan hudud Allah ketika terjadi perang kerana takut terjadi sesuatu yang lebih membuatkan Allah marah dibanding hanya kerana meninggalkan penegakan hudud, seperti mungkin menyebabkan orang yang terkena hukuman tersebut menjadi musyrik kerana mencari kesempatan untuk perlindungan dari hukuman orang Islam dan kerana marah. 

Menurut Syaikh Bin Bayyah lagi; ini juga memberi kesimpulan bahawa seorang pemimpin boleh menangguhkan hudud atau menggugurkannya ketika dikhawatirkan terjadinya sebuah kerusakan yang lebih besar, misalnya seperti kasus Umar RA yang menggugurkan pada tahun kemarau serta beberapa kasus yang lain! Ini jelas menunjukkan penetapan al-manath oleh seorang pemimpin dengan menilainya secara zaman atau waktu. Maka umat Islam pada era ini sangat memerlukan pada tahqiq al-manath oleh seorang penentu al-manath tadi iaitu pemimpin, president, dan parlimen kerana merekalah yang menanggung tanggung jawab tersebut. Ini sejatinya bukanlah sebuah cara untuk meraih dukungan pada seseorang ataupun bersifat munafiq, akan tetapi ia adalah untuk menentukan secara nyata ilat dari sebuah realitas dengan timbangan maslahah dengan meneliti ilat-ilat yang telah diisyaratkan oleh kisah-kisah yang telah disebutkan tadi dari para sahabat yang melarang untuk menegakkan hudud tadi di bumi musuh.

Kitab yang dimaksud dalam artikel ini
Untuk memperjelas isu ini lagi, maka tentunya kita akan memunculkan dua persoalan: 1) berkaitan dengan takhrij al-manath iaitu menetapkan ilat sesuati dengan konteks dan ia adalah premis pertama. 2) berkaitan dengan tahqiq al-manath iaitu mengeluarkaan hukum sesuai dengan realitas dan ia adalah premis kedua.

Soalan: Apakah ilat tidak didirikannya hudud di bumi musuh?

Jawabannya ringkasnya Ibn Qayyim telah mengisyaratkan kepada maslahat Islam itu sendiri. Ia adalah ilat yang menyerupai hikmah. Ia dianggap lebih umum daripada ia sebagai ilat khusus. Ilat yang lain adalah takut orang yang terkena hudud tadi akan jadi kafir. Maka di sini, tempat ilat tersebut adalah personal tersebut yang terkena hukuman. Ia ditinggalkan hukum hudud ke atasnya kerana untuk menjaga jiwa pesalah tersebut dan menjaga dasar agamanya Islam (حفظ الدين) yang mana ia adalah ilat yang paling penting dalam Maqashid al-Syariah.

Soalan selanjutnya; Persoalan yang selalu diisukan pada hari ini adalah berkaitan dengan realitas dan apakah derajat ketidak tenangan pada kebanyakan kerajaan Islam pada zaman ini? dan apakah seseorang itu pasti mampu untuk menerima dijatuhkan hukuman badan pada mereka (seperti potong tangan, dan rejam)? dan sejauh manakah pemimpin-pemimpin Islam terkesan dengan agama? Apakah merekah akan mengikuti orang non muslim?

Tentunya susah untuk menjawab persoalan tersebut secara objective kerana semua negara berbeza antara satu dengan lainnya, akan tetapi posisi setengah negara Muslim apakah boleh digugurkan hudud kerana menolak ditegakkan hudud kerana wujudnya Syubhat. Sudah tentu kita dapat menagguh penegakan hudud memandangkan ada sebuah hadis yang juga menjadi kaedah fiqh iaitu "ادرءوا الحدود ما استطعتم" (Tinggallah hudud selagi kamu mampu) yang diriwayatkan oleh Hakim dan Bayhaqi. Juga seperti kebijakan Sultan Umar bin Abdul Aziz pada pembesar-pembesarnya: "Tinggalkanlah hudud selagi kamu mampu dengan syubhat-syubhat yang ada, lebih baik engkau tersalah dalam memberi keampunan daripada menjatuhkan hukuman pada yang tidak bersalah".

Untuk menutup pembahasan ini, Syaikh Abdullah Bin Bayyah telah sangat bijak tapi tricky dengan menyatakan bahawa mendirikan hudud walaubagaimanapun tetap adalah wajib tapi dalam keadaan normal tanpa ada keraguan sama sekali! Ia juga haruslah disertai dengan mengaku kewajibannya dan menetapkan ia bahagian dari daerah keimanan. Beliau juga menegaskan bahawa bukanlah maksud beliau untuk mempergunakan realitas yang ada agar memberi uzur pada pemimpin atau rakyatnya untuk meninggalkan hudud, juga bukan untuk membuat-buat tidak tahu realitas yang sebenarnya yang akan membuat kita beruzur menegakkan hudud.

Yang dituntut di sini adalah agar kita menetapkan al-manath tadi dari arah yang dianggap paling aman terhadap negara dan rakyatnya. Tidaklah semestinya penentuan al-manath tadi dilakukan oleh seorang fakih yang tidak mengetahui kejelasan sesuatu perkara, atau kenyataan-kenyataan yang banyak terjadi serta permasalahan-permasalahan dalaman yang akan menyebabkan perang saudara juga masuk campur dari negara luar yang akan berakibat pada sebahagian dari ketetapan nasional. Disertai dengan sebuah isyarat kepada kaedah: "لا يسقط الميسور بسقوط المعسور" (tidaklah gugur perkara yang mudah disebabkan gugurnya perkara yang susah) maka sebuah pemerintahan wajiblah melakukan perkara-perkara tersebut:

1- Tidak meninggalkan suatu ruang dari hukuman, kerana secara hukum amnya tetap harus ada hukuman bagi apa-apa kejahatan, maka janganlah sampai meninggalkannya selagi mungkin.
2- Mengerakkan para pendakwah untuk mengajarkan akhlak sosial melalui medium dakwah, dan menyirami sifat-sifat keutamaan.
3- Mengerakkan umat untuk menyempurnakan kekuatan dalaman dan luaran agar dapat menyempurnakan struktur penegakan syariat sesuai dengan derajat kesuciaannya dan yang paling tepat pada peninggalannya, dan yang paling bermanfaat sesuai yang dituntut oleh konteks.
4- Untuk terus berusaha membangun dialog bersama golongan dalaman maupun luaran; agar dapat memuaskan sebagai gantian dari bersifat paksaan yang akan membawa kerusakan lebih banyak dari membawa kemaslahatan pada era ini.

Acara temu ramah dan soal-jawab Syaikh Abdullah Bin Bayyah dengan pelajar-pelajar luar negara di Morocco

Ini semua adalah masalah-masalah penting yang harus dilakukan pemimpin untuk menetapkan al-manath dan tidak layak bagi mufti atau fakih yang tidak memiliki kemampuan untun menetapkan al-manath seperti yang telah disebutkan.

Malah, kalau membincangkan isu hudud, jangan lupa terdapat masalah yang lebih penting iaitu masalah pajak atau cukai untuk keperluan negara, begitu juga masalah pinjaman ribawi dari pasar internasional.

Sekian adalah ringkasan dengan penambahan sesuai ijtihad penulis yang fakir kepada rahmat Allah ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat kepada seluruh umat Islam dari sikap munafiq, tergesa-gesa, ekstrimis, dan salah faham. Amin Amin Amin. Penulis sendiri memiliki pandangan pribadi, sedangkan ini hanya kesempatan mengemukakan pandangan seorang ulama agung kepada yang masih belum mengenal beliau.

Saturday, August 9, 2014

Dengarlah Bagaimana Ahbash Menyerang Ulama Ahli Sunnah Sendiri!

Dasar Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah berhati-hati dalam mengkafirkan, dan membina manhaj kita dengan manhaj wasatiy, membuka hiwar dan kebebasan berfikir dengan hujjah, serta bertoleransi dengan khilaf-khilaf mazhab, maupun furu' akidah. Selagi seseorang itu solat menghadap ka'bah, dan mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka ia adalah muslim, haram bagi kita akan darahnya, hartanya, dan kehormatannya!

Yang peliknya, ada kelompok dari Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang beraliran Asy'ari telah menjadi syadid sampai dengan mudah mengkafirkan ulama lain. Kelompok ini terkenal dengan istilah Ahbash, dan mereka juga tidak malu untuk menamakan diri mereka dengan Ahbash. Sesungguhnya, mereka masih dalam golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti banyak guru penulis sendiri mengukuhkannya, hanya sahaja; wajib bagi penulis menunjukkan bahayanya kelompok ini kalau tidak dijelaskan dimanakah pemikiran mereka yang terpeleset @ tersalah.Dalam video yang dimuat di youtube ini, sangat jelas ia adalah kalam dari kelompok Ahbash, kerana ia adalah seperti nukilan-nukilan yang masyhur disebutkan di dalam ruang pengajian Ahbash sendiri. Seperti misal, ketika penulis masih di Indonesia, kelompok Ahbash atau di sana yang terkenal dengan Syabab Ahli Sunnah @ SYAHAMAH selalu menukilkan kata-kata yang disebut oleh guru-guru mereka di Jakarta, bahawa Syaikh Abdullah al-Harari tegas menolak beberapa pendapat Sayyid Muhammad seperti dalam Mafahim Yajib an Tushahah. Bahkan kadang kala terkeluar dari murid-muridnya kekecewaan ketika kebanyakan pondok-pondok Nahdlatul Ulama memilih Sayyid Muhammad Alawy al-Maliki sebagai tokoh karismatik atau bahkan tolak ukur antara hak dan batil. Bagi mereka, Syaikh mereka Abdullah al-Harari telah menolak Sayyid Muhammmad Alawy dalam beberapa hal penting, salah satunya isu meletakkan laqab Syaikh al-Islam pada Ibn Taimiyyah, dan yang kedua adalah tidak mengkafirkan secara mutlak bagi orang yang melafazkan kalimat kufur dalam keadaan sengaja walaupun hatinya sebenarnya tidak beri'tikad seperti itu. Katahuilah: Sayyid Muhammad Alawy al-Maliki sendiri membela pendapat tidak terkafirnya secara langsung orang yang melafazkan kalimat kufur dalam sengaja kalau ia tidak beri'tiqad seperti itu (Lihat karangan beliau: al-Tahzir min al-Mujzafah bi al-Takfir).

Yang menariknya - mungkin disebabkan oleh di Indonesia Nahdlatul Ulama menjadikan Sayyid Muhammad Alawy sebagai ulama karismatik NU - maka kelompok Ahbash di Indonesia selalu sebut bahawa Syaikh Abdullah al-Harari tidak mengradd Sayyid Muhammad dengan namanya, tapi hanya memberi isyarah dengan istilah "Shahib al-Mafahim" sebab alasannya ayah Sayyid Muhammad iaitu Sayyid Alawy adalag guru Abdullah al-Harari.

Ini belum lagi kalau dinukilkan qaul-qaul Ahbash yang mengkafirkan banyak ulama lain. Apa-apa pun, penulis berpendapat bahawa mereka masih Ahli Sunnah Wal Jamaah, akan tetapi hanya bersikap Ghulwu dan terlalu syadid pada tempat yang salah. Ini adalah apa yang penulis nukil dari Syaikh Yusuf Bakhour al-Hasani sewaktu penulis bersamanya di Darul Hasani. Semoga kita dapat menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mengambil yang jernih, membuang yang keruh. Semoga keluarga besar Ahli Sunnah Wal Jamaah, al-Asyairah dan al-Maturidiyyah tetap dalam kerukunan dan menghiasi akhlak mereka sesuai dengan akhlak kaum sufi. Wallahu a'lam!

Friday, June 27, 2014

التعريف بجمعية نهضة العلماء - بقلم الأستاذ مؤنف رضوان

بقلم: مؤنف رضوان[1]
اسم لا يمكن تجاهله في الواقع الديني لإندونيسيا, نهضة العلماء (Nahdatul Ulama)  أكبر جمعية إسلامية في البلد الذي لُقّب بــ "أرض الأولياء التسعة"، حيث يبلغ عدد أعضائها أكثر من 45 مليون عضو من سكان إندونيسيا وغيرها. أسسها الشيخ العلامة هاشم أشعري  KH. Hasyim Asy’ari بمدينة سورابيا Surabaya  في ١٦من رجب ١٣٤٤ه الموافق ٣١ من يناير ١٩٢٦ م. وتم اختيار الشيخ العلامة هاشم أشعري كالرئيس الأكبر لها. وبعد وفاته خلفه ابنه الشيخ العلامة وحيد هاشم [2]KH. Wahid Hasyim حتى وفاته، ثم خلفه حفيده الشيخ  العلامة عبد الرحمن وحيد KH. Abdurrahman Wahid وهو الرئيس السابق لجمهورية إندونسيا توفي سنة 2009 م. ثم خلفه الشيخ هاشم موزادري  [3]KH. Hasyim Muzadi, ويرأسها الآن الشيخ سعيد عقيل سراج [4]KH. Said Aqiel Siraj.
وتم تسجيلها القانوني لأول مرة في ٦ من فبراير ١٩٣٠م طبقا للمسجل في تصريح القانون الشخصي رقم 9 لعام ١٩٣٠ م. وتم التسجيل في عام ١٩٨٩ م, بناء على قرار وزير العدل بجمهورية إندونيسيا رقم ج ٢٨.٧-٢ بتاريخ ١ من مايو  ١٩٨٩ م[5]. وقد قام فرعها الخاص في المغرب بمؤتمرها الأول في 15 يوليوز 2012 بالرباط مع مشاركة العلماء المغاربة.
      إن هذه الجمعية هي الجمعية الشرعية لدى العلماء الذين قاموا برعاية المعاهد التربوية الإسلامية ومحافظتها وتطويرها نحو الوسائل الضرورية عبر القرون المتتالية, التي تهدف وراءها إيجد الوحدة في عقيدة أهل السنة والجماعة. فالجمعية هي جزء لا يمكن تجزئته وتجريده من دور العلماء الذين قاموا بالمحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة متخذين المعاهد التربوية الإسلامية مركزا لهم[6]. وقد تمسكت جمعية نهضة العلماء وما تبعها من الأقسام تحت رعايتها بالطريقة الصوفية على مذهبي الإمام أبي حامد الغزالي والإمام الجنيد البغدادي وغيرهما ممن كانوا على نهج الطريقة نفسها[7].
1. تاريخ التأسيس
      من حيث المبدأ فإن تأسيس جمعية نهضة العلماء يمثل نهاية المسيرة الطويلة لعدد من علماء المعاهد الإسلامية في بداية القرن العشرين الميلادي الذين قاموا بمحاولات لتنظيم أنفسهم والنضال لأجل الحفاظ على حضارة المسلمين التقليدية, بجانب وعيهم للمشاركة في الروح الوطنية بطريقة مباشرة التي تكون عنصرا مؤثرا فيها, لأن ضغوط الحكومة الاستعمارية حينئذ قد جاوزت الحد المسموح[8].
      في بداية الأمر, قام الشيخ عبد الوهاب حسب اللهKH. Abdul Wahab Hasbullah والشيخ ماس منصورKH. Mas Mansur  (الذي أصبح فيما بعد زعيما للجمعية المحمدية[9]) بتأسيس جمعية نهضة الوطن في عام 1961 م في سومطرا, وبعد ذلك بعامين مع الشيخ أحمد دحلان أحياد KH. Ahmad Dahlan Ahyad قاموا بتأسيس جمعية تصوير الأفكار في نفس المدينة وتمثل هاتين الجمعيتين أداة للتربية والتعليم في المجالات الدينية والتنظيمية والنضالية[10].
      وبجانب ذلك قام الشيخ عبد الوهاب حسب الله في 1918 م بزيادة تأسيس جمعية نهضة التجار فهي هيئة تجارية يرأسها فيما بعد الشيخ هاشم أشعري, وهذه الجمعية تهدف إلى رفع مستوى رفاهية الشعب عن طريق تنمية الأعمال التجارية المشتركة[11].
      ومع مرور الزمان فإن الحاجة إلى تأسيس منظمة جديدة ملحة, فأثناء انعقاد المؤتمر الإسلامي الرابع في يوكياكرتا Yogyakarta في عام 1925 م انتشر النبأ بأن سلطان الأراضي الحجازية الجديد الملك محمد بن سعود يرغب في عقد مؤتمر العالم الإسلامي في مكة المكرمة في شهر يونيو 1926 م. ونظرا لعدم موافقة المؤتمر الإسلامي الرابع على تقديم الطلب للملك محمد بن سعود بمنهج الحرية لاتباع المذاهب الإسلامية واحترام الأنشطة الدينية التقليدية في بلده, أدّى إلى خيبة أمل الشيخ عبد الوهاب حسب الله وزملائه, وقاموا بمحاولة للبحث عن حل بديل. فقاموا بتشكيل لجنة الحجاز لإعداد بعثة مستقلة تقوم بمقابلة الملك محمد بن سعود وبلاغه بالمطلوب. وفي جلسة لجنة الحجاز تكوّنت جمعية نهضة العلماء وتم اختيار الشيخ هاشم أشعري رئيسا عاما لها[12].  
v   المواقف الاجتماعية للجمعية
      أما مبادئ موقفها الاجتماعي فهي[13]:
1.  التوسط: وهو الموقف القائم على أساس العدالة ومحاولات الابتعاد عن جميع أشكال لتطرف.
2.  التسامح: وهو المواقف اﻟﻘـﺎئم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس احترام اﻵراء المختلفة ƒƒوالحضارات المتعددة الموجودة في المجتمع.
3.   اﻟﺘوازن: وهو الموقف المتـﻮازن في أداء خدمتها ﻷﺟــــﻞ تحقيـق الاﻧﺴﺠﺎم في اﻟﻌﻼﻗﺎت بين جميع اﻟﻨﺎس واﻟﻌﻼﻗﺔ بين اﻹﻧﺴﺎن ورﺑﻪ سبحانه وتعالى.
v   أهداف الجمعية
كان أهم أهداف تأسيس الجمعية ﻫــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ  اﻟﺘﻌﺎليم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ مذهب أﻫـﻞ اﻟﺴﻨﺔ والجماﻋﺔ في أوساط اƒلمجتمعات اﻹندوﻧــﻴــﺴــﻴــﺔ داﺧــﻞ دوﻟﺔ جمهورﻳـﺔ إﻧدونـﻴـﺴــﻴﺎ الموﺣدة، وأﻫل اﻟﺴﻨﺔ والجماﻋـﺔ هو المذهب اﻹﺳﻼﻣـﻲ الذي يقوم ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺘـﺎب ﷲ وﺳـــﻨـــﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﺔ الخلفاء الراشدﻳﻦ اﻷرﺑﻌـﺔ وﻫم ﻣـﻦ ﻛـﺒـﺎر أﺻﺤﺎب رﺳــﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳلم ﻣﻦ ﺣيث اﻟنظﺮﻳﺔ واﻟﻮاﻗـﻌـﻴـﺔ، ﻓـﺈن نهضة العلماء ﻣﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﻨﻳــﺔ اﻟﺸــﻴــﺦ أبي الحسن اﻷﺷـﻌـﺮي وأبي المنصور الماتوريدي في اﻟﻌـﻘـﻴدة و بالمذاهب اﻷربعة في اﻟـﻔـﻘـﻪ وﻫــﻲ: الحنفي  والمالكي واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، والحنبلي وﺑﺎﻟﻐـزالي والجنيـد البغدادي في اﻟﺘـﺼﻮف[14].
      وللوصول إلى تلك الأهداف تعمل الجمعية عدة عمل في المجالات الآتية[15]:
1.  في المجال الديني: تقدم ﺑﺎلدﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻮطيد اﻷﺧـﻮة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻮحدة رغم وﺟﻮد الخلاﻓﺎت.
2.  في المجال اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ: ﺗنظيم اﻟﺘﻌﻠﻴم منسجم ﻣــﻊ اﻟﻘﻴـﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ في إﻃـﺎر ﺑﻨـﺎء اﻹﻧــﺴﺎن المسلم اﻟﺘﻘــﻲ ذي اﻷﺧــﻼق الكريمة والمعرفة اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﺎﻓﻊ لدﻳﻨﻪ وﺷﻌﺒﻪ ووطنه.
3.  في اƒلمجـﺎل الاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ الحضاري: اﻟــﺴﻌﻲ نحو تحقيق رﻓﺎﻫﻴـﺔ اﻟــشعب وتطﻮﻳﺮ الحضارة التي ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼمية.
4.  في المجاƒل الاﻗﺘــﺼﺎدي: اﻟــﺴﻌﻲ نحو ﺗﻌﻤﻴــﻢ الفرص ﻟﻠﺘﻤﺘــﻊ ﺑﻨﺘﺎﺋــج التنمية ﺑﺈعطاء أوﻟﻮﻳﺔ الاهتمام إلى تنمية وتطوير اﻹﻗﺘﺼﺎد الشعبي.
5.  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟشعب
      ولإنجاز أهدافها تعاونت الجمعية مع الهيئات والجمعيات الاجتماعية والدينية الوطنية والدولية, وخصوصا مع شبكة الجمعية الموجودة بإندونيسيا, التي تتكون من مئات شبكة, وهي: 30 ولاية, 339 فرعا, و20 فرعا خاصا (خارج إندونيسيا), و 2.630 مجلسا لوكيل الفرع, و 37.125 غصنا[16].
      كما تتكون الجمعية من الهيئات واللجان والهيئات المستقلة التالية:
v   الهيئات التابعة للجمعية
جمعية نهضة العلماء لها 14 هيئة, وهي[17]:
1.  هيئة الدعوة (LDNU), وتتكون من 28 ولاية و 328 فرعا.
2.  هيئة المعارف التعليمية (LP Maarif NU), وتتكون من 20 ولاية و 117 فرعا وتتضمن إليها:
أ‌.       3885 روضة الأطفال العامة وروضة الأطفال القرآنية.
ب‌.  197 مدرسة ابتدائية عامة و 3861 مدرسة ابتدائية إسلامية.
ت‌.  378 مدرسة متوسطة عامة و 733 مدرسة متوسطة إسلامية.
ث‌.  211 مدرسة ثانوية عامة و 212 مدرسة ثانوية إسلامية.
ج‌.    44 جامعة و23 معهدا عاليا.
ح‌.    6830 معهدا إسلاميا.
  1. هيئة المبراة الخيرية (LAZIZNU), وتتكون من 27 ولاية, وأكثر من 100 فرع.
  2. هيئة الاقتصاد (LPNU), وتتكون من 24ولاية و 207 فروع.
  3. هيئة التنمية الزراعية, وتتكون من 19 ولاية و140 فرعا.
  4. رابطة المعاهد الإسلامية (RMI), وتتكون من 27 ولاية و 323 فرعا تنضم إليها 6830 معهدا إسلاميا.
  5. هيئة رعاية الأسرة (LKKNU), وتتكون من 22 ولاية وأكثر من 50 فرعا.
  6. هيئة تعمير المساجد (LTMI), وتتكون من 16 ولاية و35 فرعا (على المستوى المحافظة)
  7. هيئة دراسة وتطوير الموارد البشرية (LAKPESDAM), وتتكون من 16 ولاية و60 فرعا.
  8. هيئة تطوير العمل, وتتكون من 20 ولاية و35 فرعا.
11. هيئة الإرشاد والخدمة القانونية (LPBHNU), وتتكون من 1 ولاية و7 فروع
12. هيئة الدفاع عن النفس, وتتكون من 15 ولاية و 110 فروع
13. هيئة خدمة الصحية (LPKNU).
14. جمعية القراء والحفاظ, وتتكون من 27 ولاية و 339 فرعا
v   اللجان التابعة للجمعية
وهي تمثل أداة التنفيذ لبرامج جمعية نهضة العلماء التي تحتاج إلى معالجة خاصة, وهي تحتوي على: اللجنة الفلكية وتتكون من 5 ولاية, ولجنة التأليف والنشر, وتتكون من 12 ولاية بإصدار المجلة والجريدة, ولجنة الأوقاف, ولجنة الزكاة والصدقات, ولجنة بحث المسائل الدينية[18].
v   الهيئات المستقلة
هذه الهئيات تكون أداة لتنفيذ قرارات جمعية نهضة العلماء المتعلقة بمجموعة المجتمع المعينة, وتحتوي على 10 هيئات مستقلة, وهي كما يلي[19]:
  1. جمعية أهل الطريقة المعتبرة النهضية, وتتكون هذه الجمعية من 15 ولاية و200 فرع. أما برامجها الأساسية فهي:
أ‌.       الدراسات في الطريقات والعلوم الدينية.
ب‌.  تطوير تعليم الطرق الصوفية المعتبرة بين النهضيين.
ت‌.  الرعاية التطبيقية للطرق الصوفية النهضيين.
2. جمعية مسلمات نهضة العلماء
3. جمعية حركة شباب نهضة العلماء وتسمي بجمعية "أنصار".
4. جمعية فتيات نهضة العلماء
5. رابطة طلبة جمعية نهضة العلماء (IPNU)
6. رابطة طالبات جمعية نهضة العلماء (IPPNU)
7. رابطة المثقفين النهضيين
8. نقابة العمال المسلمين الإندونيسيي
9. رابطة خريجين لجمعية نهضة العلماء (ISNU).
  1. دفاع النفس (Pagar Nusa), لتنفيذ الفنون في دفاع النفس.
2.  دور الجمعية على المستوى الدولي
      أصبحت الجمعية منذ تأسيسها 1926 م جمعية كبيرة, بل أكبر الجمعيات الدينية والاجتماعية بإندونيسيا ومشهورة في الساحة الدولية, يهتم بها الباحثون الأوروبيون والهولنديون لدروس استراتيجيتها ودعواتها, وبرامجها الدينية والاجتماعية والسياسية, مثل مارتين بان برونسيان Martin Van Bruinessen الهولندي الباحث الخاص لنهضة العلماء ومعاهدها وعلمائها. وكان يتكلم اللغة الإندونيسية بالطلاقة, والباحث الفرنسي أندري فيلارد الذي كتب كتابا خاصا عن الجمعية ترجمه "ليسمانا" Lesmana إلى اللغة الإندونيسية من اللغة الفرنسية تحت عنوان "NU vis-à-vis Negara"[20] وهناك باحثون أخرون.
      كل هذا الاستقبال وحسن اهتمام الباحثين كان لدور الجمعية في مأدبة الدولية ونشاطتها المفتوحة بين الديانات والجمعيات الإسلامية وغيرها. وفي عام 2004 م نظمت الجمعية المؤتمر الدولي الأول للعلماء والمثقفين المسلمين, بجاكرتا من 23-25 فبراير 2004, وشارك فيها أكثر من 250 مشاركا من خمسين دولة في العالم, والمؤتمر الثاني عقد أيضا بجاكرتا من 21-23 يونيو 2006 وشارك عديد من العلماء والمثقفين من خمسين دولة. وهذا المؤتمر يحمل عنوانا ورسالة "الإسلام رحمة للعالمين". وكذلك في عام 2003 عقدت الجمعية التعاون مع الجمعية المحمدية و"فارتنيرشيف" Fartnership, لمحاربة الفساد. وعقد هذا الاتفاق في متحف غاجاة Museum Gajah بجاكرتا في يوم 10 من أوكتوبر 2003[21].
      إن البرامج هي الخطة الأولى في بناء العقد العملي بين الجمعيتن الكبيرتين (نهضة العلماء والمحمدية) و فارتنيرشيف"  Fartnership الذي تعقد في 10 أوكتوبر 2003. وإن هذه المعاهدة قد وقّع أحمد هاشم موزادي (الرئيس التنفيذي لجمعية نهضة العلماء للرئاسة المركزية سابقا) وأحمد شافعي معارف Syafi'i Ma'arif (رئيس الجمعية المحمدية للرئاسة المركزية). وقد حضر في هذه البرامج وكالات البعثات من سفارات أوستراليا وأمريكا وبريطانيا, ومن موظف الحكومة وعلماء الديانات على نحو: الإسلام وبروتيستان والبوذا والهندوس وكاتوليك وكونفوسيانيسم[22].
v   البرامج المقاومة
1.   تأليف التفسير الموضوعي والفقه الاجتماعي المتعارضة بأعمال الفساد والاختلاس.
2.   تنظيم القواعد الرئاسة والأخلاق والسياسة التي تدفع في صلاحية الحكومة.
3.   الدعوة الوطنية في جلب عضد المجتمع عن المحاربة للفساد والاختلاس.
4.   بناء الجمعية المنظمة لعملية طريقة عن الفساد ولتوجيه صلاحية الحكومة التي تحتوي على الأهداف:  
أ‌.       المسؤولية.
ب‌.  الأمانة
ت‌.  العدالة
ث‌.  المساواة
ج‌.    الإخلاص
ح‌.    الجهد


[1] باحث إندونيسي في العلوم الشرعية مسجل في جامعة الإمام نافع بطنجة – المغرب.
[2]  هو بطل وطني و وزير الشؤون الدينية الأول لجمهورية إندونيسيا سابقا. ولد في جومبانج Jombang جاوى الشرقية, 1 من يونيو 1914 م وتوفي في جيماهي Cimahi  جاوي الغربية 19 من أبريل 1953 م  وهو ما زال شابا (39 سنة)
[3]  هو عالم من علماء إندونيسيا حاليا. ولد في بانجيل توبان Bangil Tuban جاوى الشرقية, 8 غشت 1944 م.
[4]  هو عالم من علماء إندونيسيا حاليا, ولد في جيربون Cirebon 3 يوليوز 1953 م. وقد ألقي درسه بحضرة صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة شهر رمضان الأبرك 1431 هـ بموضوع" :رعاية الدين والملّة في الدول الديمقراطية" (ردا على من قال بفصل الدين عن الدولة)
[5]  التعريف بجمعية نهضة العلماء, إصدار: جمعية نهضة العلماء فرع خاص في المغرب PCINU Maroko سنة 2012. الطبعة الإيلكترونية.
[6]  التصوف والطرق الصوفية بإندونيسيا, مصدر سابق, ص 746
[7]  المصدر السابق, ص 799.
[8]  الحركة الصوفية وآثارها في فلسفة الأخلاق بإندونيسيا, مصدر سابق, ص 102 وانظر: "تاريخ نهضة العلماء" (باللغة الإندونيسية) في موقع:http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

[9]  جمعية إسلامية تلعب بدور التجديد بإندونيسيا, أسسها الشيخ أحمد دحلان KH. Ahmad Dahlan بــــ يوكياكارتا Yokyakarta سنة 1912 م , وهذه الجمعية تاثرت كثيرا بحركة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد بن عبد الوهاب في مكة المكرمة. انظر: الحركة المحمدية –إندونيسيا في موقع:

[10]  مقالة علمية: "جمعية نهضة العلماء: خليفة تأسيسها وتاريخها" (باللغة الإندونيسية), لمحمد زين العابدين, انظر في موقع:
[11] "تاريخ جمعية نهضة العلماء" (باللغة الإندونيسية), انظر في موقعها الرسمي:  http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx
[12]  أندري فيلارد, NU Vis-à-vis Negara, LKIS, 1999, ص 7-15.
[13]  الحاج سليمان فضلي ومحمد سبحان, "مقتطفات نهضة العلماء: تاريخ, مصطلح, وعملية, وأسوة"  Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah (باللغة الإندونيسية), حالستا- سورابايا (Khalista-Surabaya), ط 3, مايو 2010 م, ص 13. وانظر: الحركة الصوفية وآثارها في فلسفة الأخلاق بإندونيسيا, مصدر سابق, ص 103. وانظر أيضا: أندري فيلارد, NU Vis-à-vis Negara, LKIS, 1999, ص 7.
[14]  المصدر السابق, ص 12. وانظر: "تاريخ نهضة العلماء" (باللغة الإندونيسية) في موقع:
http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama#Tujuan, وانظر أيضا: الحركة الصوفية وآثارها في فلسفة الأخلاق بإندونيسيا, المصدر السابق, ص 103
[15] القانون الأساسي لجمعية نهضة العلماء 2010, ط 2, 2011 م, ص 8, وهو عبارة عن نتائج المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية نهضة العلماء في ماكَسَّر- إندونيسيا 2010 م.
[16]  الحاج سليمان فضلي ومحمد سبحان, "مقتطفات نهضة العلماء: تاريخ, مصطلح, وعملية, وأسوة"  Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah (باللغة الإندونيسية), مصدر سابق, ص 11-12
[17]  نفس المصدر, ص 11. وانظر: هيكل المنظمة لجمعية نهضة العلماء:  Perangkat Organisasi NU (باللغة الإندونيسية) في موقع:
[18]  المصدر السابق, ص 10. وانظر: الحركة الصوفية وآثارها في فلسفة الأخلاق بإندونيسيا, مصدر سابق, ص 105
[19]  المصدر السابق, ص 9.
[20] النسخة من هذا الكتاب موجودة في مقر اتحاد الطلبة الإندونيسيين في المغرب بالرباط
[21]  انظر: الحركة الصوفية وآثارها في فلسفة الأخلاق بإندونيسيا, مصدر سابق, ص 107.
[22]  المصدر السابق, ص 108

Tuesday, June 24, 2014

Kelas Tambahan Bahasa Arab di Universiti Muhammad bin Abdillah Fes (Siri ke 8 - Mencari Ilmu di Maghribi)

Sistem universiti di Morocco sebenarnya tidak mengenal program persiapan bahasa bagi mana-mana pelajar yang menyambung pendidikan di Morocco kecuali bagi pelajar yang akan belajar pelajaran yang menggunakan bahasa Perancis, seperti perubatan, engineering dan lain-lain.

Akan tetapi, Universiti Muhammad bin Abdillah SAIS di Fes telah memulakan program ini secara rasmi dan mengeluarkan sijil pengiktirafan yang mana mereka telah mengikuti program persiapan bahasa Arab bagi pelajar-pelajar luar di universiti tersebut. Program ini telah diikuti oleh semua pelajar luar dari berbagai negara, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Turkey. Ini disebabkan oleh  keempat-empat negara ini yang mengirimkan pelajar ke Morocco di bidang Pengajian Islam atau bahasa Arab.

Setelah selasai program, mereka juga mengadakan acara konvokasyen yang dihadiri oleh duta dari keempat-empat negara tersebut sebagai penghormatan kepada pihak universiti dan juga bagi anak-anak naungan mereka.

Untuk mengikuti laporan dari Asia Press, sila baca artikel berbahasa Arab ini.

Wednesday, June 18, 2014

Kuliyyah Usuliddin, Universiti Qarawiyyin Cawangan Tetouan (Siri ke 7 - Mencari Ilmu di Maghribi)

Satu-satunya institusi pendidikan yang meneruskan legasi ulama Morocco dalam bidang Akidah dan Falsafah secara intensif di Morocco atau Maghribi adalah Kuliyyah Usuluddin, Universiti Qarawiyyin cawangan Tetouan. Lebih-lebih lagi ia terletak di kota Tetouan, yang sejak dahulu menjadi pusat ulama ahli falsafah dan akidah berada di kota ini. Terkenal dengan Syaikh Al-Arabi al-Louh (w. 1988 M), yang pertama menyusun silibus pengajian akidah di Kuliyyah Usuluddin ini; Ibn Ajibah al-Tetouani (w. 1224 H), seorang ulama Sufi terkenal dunia yang mensyarah kitab al-Hikam Ibn Atha'illah al-Sakandary; dan banyak lagi ulama-ulama kalam dari kota ini. Mereka juga terkenal sebagai penyalin-penyalin manuscript yang tersebar di bahagian utara Morocco. Maka tidak diragukan lagi-lah, bahawa tidak salah Raja Morocco meletakkan Fakulti Usuluddin, Universiti Qarawiyyin di kota ini, ketika sedang menjalankan projek memecahkan Universiti Qarawiyyin kepada beberapa fakulti dan disebar di berbagai belahan kota-kota Morocco.


Keistimewaan kampus usuluddin dari universiti tertua dunia ini adalah ia sekarang diduduki oleh berbagai ulama, para doktor, ilmuan yang semua pakar dalam bidang-bidang usul dan ilmu akidah. Ini membuatkan kampus ini menjadi bahagian dari kampus yang paling elite dalam kajian khusus ilmu akidah dan ilmu kalam secara amnya. Berbeza dengan kampus-kampus lain yang memang sebenarnya memiliki beberapa pakar akidah dan ilmu kalam serta falsafah, akan tetapi kampus-kampus tersebut bukanlah sebuah kampus yang khusus mengkaji ilmu ini.

Untuk sepanjang tahun 2010-2015 ini sahaja, ada beberapa markaz duktorah dan master yang khusus mengkaji ilmu akidah dan kalam serta usulnya. Misalnya, markaz Master yang pertama adalah Ilmu Akidah dan Pemikiran di Barat Islam. Kedua master Pemikiran Islam dan Ketamadunan di Morocco. Kedua markaz inilah yang akan menghasilkan pakar-pakar akidah di tanah Morocco. Selanjutnya ada satu markaz duktorah iaitu Ilmu Akidah dan Pemikiran di Barat Islam, yang sekarang ini sedang berjalan pada tahun keduanya, dan masih akan dibuka satu tahun lagi pada 2015 nanti.

Para tenaga pengajar di kampus ini juga bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah tergolong dari pakar-pakar di tanah Morocco:

1- Dr. Muhammad al-Faqir al-Timsamani: Sekarang menjabat sebagai Dekan di Fakulti Usuluddin ini. Beliau adalah seorang pakar Usul Fiqh, yang mendapatkan sijil Duktorah di Casablanca dengan judul "Ijtihad Zira'i" suatu bahagian fiqh yang jarang orang mampu mengupasnya secara terperinci. Beliau merupakan murid kepada Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari, seorang ulama Usul dan Hadis Morocco terulung.

2- Dr. Jamal Alal al-Bakhtie: Ketua Markaz Abi Hassan al-Asy'ari di bawah seliaan Rabitah Muhammadiyyah lil Ulama, Morocco. Beliau terkenal dengan julukan Hujjah al-Asya'irah fi al-Maghrib. Beliau sekarang kuat bergiat dalam mengeluarkan turats2 Asy'ari Morocco.

3- Dr. Muhammad Syantuf: Naib Dekan Fakulti Usuluddin ini. Beliau merupakan ulama yang kuat mengkaji turats, selain menghafal berbagai mutun-mutun ilmiah. Beliau terkenal sebagai seorang guru yang kuat mengajar mahasiswa dan mahasantri di berbagai madrasah selain di University sendiri.

4- Dr. Taufiq al-Ghalbzuri: Ketua Majlis Ilmi daerah Mid'aq. Beliau adalah alumni Qarawiyyin. Berfahaman Zahiriyyah. Pakai Ibn Hazm al-Zahiri. Walaupun beliau seorang yang berfahaman zahiri, tapi beliau sangat open minded dan sangat disiplin dalam kajian ilmiah.

5- Dr. Ahmad Munah: Dosen ilmu mantiq di kampus ini. Beliau adalah seorang pakar ilmu mantiq lulusan Universiti Muhammad V Rabat. Banyak menulis tentang istidlal. Sampai detik ini, beliau dianggap guru terulung dalam ilmu mantiq di universiti ini. Dosen muda ini sangat sederhana dalam berpakaian dan cara mengajar.

6- Dr. Abdullah al-Sufyani: Pakar ilmu tahqiq manuscript dan ilmu usul dan qawaid fiqh. Beliau adalah orang yang mentahqiq kitab "Syarh al-Manhaj al-Muntakhab Ila Qawaid al-Mazhab" oleh al-Manjur, yang diberi pendahuluan oleh Syaikh Rugi, sebagai Rektor University al-Qarawiyyin.

7- Dr. Abdussalam al-Ganuni: Seorang dosen vetaran keturunan Syaikh Abdullah Ganun. Beliau sudah sangat tua, dan kemungkinan akan pecen dalam waktu dekat. Beliau adalah guru mantiq.

8- Dr. Abdullah al-Syarif: Seorang guru bidang akidah salaf yang berfahaman salafiyyah. Beliau kuat mengkritik tarikat-tarikat tasawwuf yang ada zaman sekarang. Walaupun beliau berfahaman ini, tapi beliau juga open minded dalam beberapa hal.

Itulah sebahagian daripada guru-guru dan dosen-dosen di kampus yang penuh barakah ini. Maka kalau ada mahasiswa yang berhasrat untuk menceburi dalam bidang usuluddin seperti akidah, falsafah, mantiq, maka inilah tempat yang paling sesuai di bumi Morocco ini. Walaupun ada institusi lain seperti Darul Hadis Hassaniyyah di Rabat, akan tetapi yang memang benar-benar memperdalami bidang akidah dan falsafah pemikiran adalah di kampus ini. Website kampus ini adalah: http://www.fod.ma/

Tuesday, June 10, 2014

Kenajisan Babi dan Sifatnya yang Digolongkan Sebagai Najis Mughalazah

Perdebatan isu kenajisan babi dan meletakkan posisinya sebagai najis mughalazah adalah sebuah isu khilaf di kalangan mazhab-mazhab fiqh yang berbeza. Akan tetapi, isu yang paling tidak terhormat adalah usaha-usaha untuk merubah suatu status pandangan sebuah mazhab yang sebenarnya berpegangan kepada "X" lalu dikatakan bahawa ia adalah"Y". Ini adalah sebuah tahrif atau penyimpangan. Lalu orang tersebut juga enggan menyebut hujjah sebenar kenapa mazhab tersebut memegang "X" bahkan hanya mencanang-canang pendapat "Y".

Perkara ini terjadi, kerana ada sebagian tokoh agama di Malaysia yang mengeluarkan pendapat yang tidak begitu disukai oleh muslimin Malaysia yang sejak dahulu berpegang dengan mazhab Syafi'I secara totok. Dalam usaha merubah wacana ini, tokoh agama tersebut dengan berani mengeluarkan qaul-qaul ulama dalam mazhab Syafi'I yang sebenarnya sudah ditarik oleh imam mazhab tersebut. Mereka berharap dengan adanya qaul imam mazhab tersebut itu nantinya dapat merubah persepsi pentaklid buta mazhab Syafi'I ini untuk mengikuti mazhab mereka. Sesungguhnya perkara ini adalah tidak patut, kerana isu khilaf seharunya dibicarakan oleh ahlinya bersama dengan ahlinya bukan kepada orang awam yang dikhuatirkan akan menjadi kesalah fahaman dan terpesong dengan polemik para ulama.

Qaul Mazhab Syafi'I yang mengatakan Babi tidak najis atau najis tapi najis ringan

Seperti yang diketahui oleh semua penuntut ilmu mazhab Syafi'I, bahawa kenajisan babi adalah tergolong najis ringan yang hanya perlu untuk dibasuh satu kali basuhan menurut qaul qadim @ pendapat Imam Syafi'I yang lama ketika masih di Baghdad. Para penganut mazhab ini juga tahu bahawa mazhab Jadidlah yang patut dipegang, bukan mazhab Qadim, kecuali beberapa masalah yang dibahas dalam bab lain oleh ulama-ulama tarjih mazhab agung ini. Akan tetapi, bukan isu babi ini yang dipilih untuk berpegang kepada mazhab qadim oleh mayoritas ulama mazhab ini kecuali sebahagian kecil dari mereka seperti Abu Ali al-Fariqi (w. 528). Telah dinukilkan oleh Imam Sulayman al-Kurdi dalam al-Fawaid al-Madaniyyah:

القديم هو الصحيح ولا مدخل للإلحاق هنا وفي التهذيب أن القديم قول عامة أهل العلم
(Pendapat mazhab Qadim adalah yang sahih dan tidak ada tempat masuk untuk menyamakan isu ini dengan anjing di sini. Dan dalam kitab al-Tahzib bahawa sesungguhnya mazhab qadim adalah pendapat keumuman ahli ilmu). [Rujuk: al-Fawaid al-Madaniyyah, 359-360].

Malah ada yang berani menukil pendapat Imam Nawawi bahawa beliau memilih untuk menganggap bahawa Khinzir adalah sufi seperti dalam al-Tanqih:

الأصح عند الأصحاب الإلحاق وهو الجديد. والمختار القوي في الدليل الاكتفاء بغسلة واحدة بل مقتضى الدليل طهارته كالأسد والذئب والفأرة ونحوها. وقولهم إنه أسوأ حالا من الكلب لا يسلَّم
(Yang lebih sahih menurut Ashab Syafi'I adalah menyamakan dengan anjing. Ia adalah qaul jadid. Pendapat yang dipilih yang kuat dalilnya adalah cukup dengan satu basuhan bahkan dalil menuntut untuk menunjukkan kesuciannya seperti singa, serigala, tikus dan sesamanya). [Rujuk: al-Tanqih Hamisy al-Wasit: 1/205].

Pentarjihan

Dalam mazhab Syafi'I, ulama telah melakukan kajian dan memutuskan sesuatu sesuai dengan manhaj usul yang diasaskan oleh mujtahid mazhab ini dengan tidak bersifat double standard. Ini adalah sifat disiplin mazhab Syafi'I yang telah ditanamkan oleh Imam Mazhab dan Ashabnya. Walaupun sepertinya Imam Nawawi yang merupakan ulama agung mazhab ini berpendapat seperti itu, tidak boleh tidak untuk kita hanya berpihak pada satu kitab beliau dan membuang pendapat beliau dalam kitab lain. Imam Nawawi telah berkata dalam kitabnya berjudul Minhaj al-Thalibin:

وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداهن بتراب  والأظهر تعين التراب , و أن الخنزير ككلب
(Sesuatu yang terkena najis disebabkan dijilati oleh anjing maka basuhlah sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Pendapat yang lebih jelas adalah diwajibkan dengan tanah bukan lainnya. Sedangkan babi disamakan dengan anjing) [Rujuk: Minhaj al-Thalibin Hamisy Mughni al-Muhtaj: 1/238].

Ini jelas menunjukkan Imam Nawawi memiliki kata dua dalam isu ini sehingga kadangkala memilih untuk menyatakan bahawa babi diqiyaskan dengan anjing seperti pendapat ulama sebelumnya. 

Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'I adalah qaul jadid sehinggalah ia yang disebut dalam kitab-kitab matan, ringkasan, dan bahkan yang difatwakan. Kalau kita berpegang pada pendapat Imam Nawawi di atas "مقتضى الدليل طهارته" maka ia jelas-jelas bertentangan dengan nas dari Firman Allah SWT:

" قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ"
(Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak dapati Dalam apa Yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu Yang diharamkan bagi orang Yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah Yang mengalir, atau daging babi - kerana Sesungguhnya ia adalah kotor).

Imam Ibn Hajar al-Haithami telah berkata: 
وعود الضمير للمضاف إليه سائغ على حد فإنه رجس كما هو التحقيق في الآية

(Kembalinya kata ganti "fainnahu" tersebut adalah kepada mudhaf ilaih "khinzir" seperti yang sedap difahami pada batasan kata "khizir itu adalah najis" seperti apa yang telah dikukuhkan dalam ayat tersebut) [Rujuk: Tuhfat al-Muhtaj: 1/327].

Imam al-Baidhawi telah berkata dalam kitab Tafsirnya: "فإنه أي فإن الخنزير أو لحمه قذر" (Sesungguhnya ia iaitu sesungguhnya khinzir atau dagingnya adalah jorok!) [Rujuk: Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil: 2/460].

Selain itu, kalau kita rujuk kepada pendapat ulama mazhab Syafi'I dalam hal kenajisannya khamar, maka kita akan menjumpai mereka berlandaskan pada firman Allah SWT: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه" (Wahai orang-orang Yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib Dengan batang-batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu hendaklah kamu menjauhinya).

Dalam hal ini, telah dinukil dalam kitab Asna al-Mathalib oleh Zakariya al-Anshori bahawa Imam Nawawi memang pernah menukilkan bahawa makna "رجس"  di atas tidak menunjukkan najis: " قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس" (Berkata Imam Nawawi di dalam Majmuk: tidak ada penunjukan yang zahir dalam ayat tersebut. Sesungguhnya kata rijsun itu secara bahasa adalah kotor, maka tidak semestinya ia menunjukkan arti najis ataupun perkara yang perlu untuk dijauhi. – tamat kata-kata Imam Nawawi. Maka dijawab: sesungguhnya dalil syarak yang berlaku sesuai uruf syarak bahawa kata rijsun adalah najis) [Rujuk: Asna al-Mathalib: 1/9].

Maka sangat jelaslah dalam mazhab Syafi'I bahawa maksud dari "رجس"  adalah najis bukan hanya sekadar kotor. Buktinya Imam al-Syafi'I sendiri di dalam al-Umm mengnaskan kenajisan khamar: " وكل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر , أو محرم ما كان فاستيقنه صاحبه وأدركه طرفه , أو لم يدركه فعليه غسله" (Setiap perkara yang mengenai baju seperti tahi basah, atau kencing, atau darah, atau khamar, atau benda yang diharamkan maka selagimana dia yakin dan melihat bahagian dari perkara tersebut ataupun ia tidak melihat sekali pun – tapi dia yakin terkena – maka wajib baginya untuk membasuhnya) [Rujuk: al-Umm: 1/72].

Maka dari sini sudah jelaslah kepada kita, bahawa mazhab yang dipilih untuk difatwakan adalah qaul jadid bukan qadim. Sedangkan isu kenajisan babi di tanah air Malaysia, penulis tidak melihat satu masyaqah pun untuk diterapkan. Maka sudah seharunya bagi kita umat Islam untuk tidak terlalu mudah menganggap samak najis babi atau anjing atau bahkan menghukumi kenajisan babi adalah sebagai sesuatu yang menyusahkan, kerana sesungguhnya ia tidak susah sama sekali!!!

Saturday, June 7, 2014

Malam Nisfu Sya'ban - Sebuah Pandangan oleh Sidi Abdullah Bin al-Siddiq al-Ghumari


Al-Hafiz Al-Muhaddits Syeikh Abdullah Bin Muhammad Bin Siddiq Al-Ghumari Rahimahullah Taala merupakan salah seorang tokoh ulama’ Maghribi yang bermazhab aqidah Asy’ari dan fiqh Maliki. Beliau yang juga merupakan seorang tokoh sufi telah banyak menyumbang jasa terhadap dunia Islam melalui karya-karya ilmiahnya dalam pelbagai bidang ilmu. Ketinggian ilmu beliau dalam bidang hadis menjadikan hampir kesemua tulisan beliau dipenuhi nas-nas nabawi. Selain itu, kefaqihan beliau juga dapat kita lihat dalam metod beliau bertaamul dengan nas-nas tersebut.

Salah satu tulisan beliau yang wajar diketengahkan adalah kitab Husnul Bayan Fi Laylatin Nisfi Min Sya’ban, yang menghuraikan berkenaan
·        Sejarah permulaan sambutan nisfu Sya’ban
·        amalan-amalan yang dianjurkan pada malam hari tersebut
·        Hadis berkenaan kelebihan malam nisfu Sya’ban
·        Berkenaan doa yang dikhususkan pada malam tersebut
·        Berkenaan solat yang dikhususkan padanya
·        Kesimpulan

Sebahagian terjemahan kitab…

Sambutan malam nisfu Sya’ban mula diadakan oleh para tabiin dari ahli Negeri Syam seperti Khalid Bin Ma’dan, Makhul, Luqman Bin Amir dan selainnya. Mereka memuliakan malam tersebut dan beribadah dengan bersungguh-sungguh padanya. Dikatakan bahawa telah sampai kepada mereka sebuah riwayat israiliyyah berkenaan perkara tersebut. Kemudian orang ramaipun mengikuti perbuatan mereka dan sambutan ini menjadi masyhur. Dan terjadi perbezaan pendapat ulama’ berkaitan hal ini.

Satu kumpulan ahli ibadah dari Basroh bersetuju dengan pendapat ahli Syam dalam membesarkan malam tersebut. Adapun kebanyakan ulama Hijaz mengingkari perbuatan tersebut bahkan membid’ahkannya. Antara ulama tersebut adalah Atho’, Ibn Abi Malikah dan fuqoha’ Madinah, ini juga merupakan pendapat Ashab Imam Malik. Ibn Waddhah meriwayatkan dari Zaid Bin Aslam, beliau berkata: “Kami tidak menemui seorangpun dari masyayikh dan fuqoha’ -di Madinah- yang berpendapat boleh menyambut malam nisfu Sya’ban, dan mereka juga tidak mengambil hadis Makhul. Mereka juga tidak berpendapat bahawa malam tersebut mmpunyai kelebihan berbanding selainnya.”

…tamat terjemahan…

Namun sebahagian ulama menyatakan bahawa menghidupkan malam nisfu Sya’ban adalah dianjurkan (mustahab). Antara ulama’ yang berpendapat sedemikian adalah Imam Mazhab Syafie seperti yang beliau sebutkan di dalam Al-Umm.

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال : " من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب."

قال الشافعي : وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة , وليلة الأضحى , وليلة الفطر , وأول ليلة من رجب , وليلة النصف من شعبان

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل , وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة جمع , وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر.
قال الشافعي : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا

Tidak dinafikan bahawa dalil-dalil yang digunakan dalam masalah ini kesemuanya adalah dhoif, namun ulama’ membenarkan beramal dengan hadis-hadis dhoif ini di dalam bab fadhoil a’mal dengan syarat-syarat tertentu. Imam Nawawi menyatakan di dalam Al-Majmuk:

قال أصحابنا : يستحب إحياء ليلتي العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات ( واحتج ) له أصحابنا بحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم { من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } وفي رواية الشافعي وابن ماجه : " { من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب } رواه عن أبي الدرداء موقوفا , وروي من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق , وأسانيد الجميع ضعيفة ...

واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء المذكور , مع أن الحديث ضعيف , لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها , ويعمل على وفق ضعيفها

Kemudian Syeikh Abdullah Al-Ghumari meneruskan perbahasan berkaitan cara menghidupkan malam tersebut. Sebahagian ulama’ seperti Khalid Bin Ma’dan, Luqman Bin ‘Amir, dan Ishaq Bin Rahuyah menganjurkan agar sambutannya diadakan secara berjemaah di masjid. Manakala sebahagian ulama berpendapat makruh untuk mengadakan perhimpunan di masjid untuk solat dan berdoa secara berjemaah, namun tidak makruh jika seseorang itu solat bersendirian pada malam tersebut. Ini adalah pendapat Imam Auzaie. Syeikh Abdullah Al-Ghumari kemudiannya menyatakan bahawa bapa beliau berpegang dengan pendapat pertama, beliau menyeru ikhwannya agar berkumpul di Zawiyah Siddiqiyyah pada malam tersebut untuk berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa.

Terjemahan kesimpulan (khulasoh) dari kitab beliau…

1.     Sesungguhnya kelebihan malam nisfu Sya’ban telah sabit secara keseluruhannya (berdasarkan hadis-hadis) dan orang yang mengingkarinya (menolaknya) secara mutlak seperti yang dilakukan oleh Ibn Al-Arabi Al-Ma’afiri adalah salah.
2.     Disunatkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan pelbagai jenis ibadah. Dan hal tersebut dilakukan pada waktu malam seperti yang telah maklum dan tersebut di dalam hadis-hadis.
3.     Perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang awam pada malam hari tersebut selepas maghrib dengan membaca Surah Yaasin sebanyak 3 kali dengan niat yang pelbagai, diikuti dengan doanya yang masyhur adalah suatu bid’ah yang ditegah. Ia tidak sepatutnya dilakukan kerana terkandung di dalamnya keburukan-keburukan. Dan sejelek-jelek keburukan itu adalah i’tiqad bahawa dengan doa tersebut Allah akan mengampunkan segala perbuatannya dan memindahkan namanya dari golongan yang celaka kepada golongan yang bahagia. Maka dengan I’tiqodnya itu tadi, dia berterusan dalam kemaksiatan dan tidak bertaubat.
4.     Sesungguhnya solat 100 rakaat, atau 50, atau 12, dengan cara yang khusus pada malam hari tersebut adalah satu perkara yang bathil, tidak ada asal dan tidak patut dilakukan. Dan sepatutnya seseorang itu bersolat sekadar kemampuannya tanpa ditentukan kadar tertentu.
5.     Sayugianya bagi insan untuk menyambut kedatangan malam ini dengan taubat yang benar dan ikhlas agar dia berjaya mendapat anugerah Allah seperti dalam firman-Nya:
ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

…tamat terjemahan…

*Penerangan lanjut sila baca kitab beliau حسن البيان في ليلة النصف من شعبان

*Download kitab disini.

* Artikel ini dinukil dari tulisan Ustaz Zainul Abidin, pelajar tahun 2 University Qadhi Iyadl, Marakesh. Lihat: http://zainulislam94.blogspot.com/2014/06/malam-nisfu-syaban.html?fb_action_ids=793111970699218&fb_action_types=og.likes