Tuesday, November 19, 2013

Bukti al-Syaikh Ibn Taimiyyah RH Taubat dari Akidah al-Hasyawiyyah al-Hanabillah

Ini adalah nas kalam Syaikh Ibn Taimiyyah RH yang mengisyarahkan bahawa beliau telah taubat dari akidah al-Hasyawiyyah al-Hanabilah dan kembali kepada akidah Majority Ulama yang ada di zaman beliau, iaitu akidah yang tidak menetapkan huruf dan suara terhadap kalam Allah. Juga akidah yang bersih dan suci dari tasybih maupun tajsim. Diikuti juga dengan manuscript untuk mengukuhkan perkara ini, seperti yang diriwayatkan di dalam kitab Najmu al-Muhtadi oleh Ibn al-Mu'allim al-Qurasyi (w. 725 H).


Ini dikukuhkan dengan manuscript tulisan tangan sebagai berikut:
Wallahu a'lam...

2 comments:

Unknown said...

hadir
by http://elbaruqy.blogspot.com/

Azry said...

Assalamualaikum Kepada Tuan punya Blog.

Saya adalah seorang hamba Allah yang telah dibukakan hatinya oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Islam. Saya dapati salah satu ilmu yang basic atau core ilmu yang perlu ada pada setiap muslim adalah ilmu tauhid. Di Malaysia, dikatakan akidah muslim di sini mengikut Asha'irah, tetapi syllabus2 di sekolah pula menunjukkan pengajian tauhid 3 serangkai. Saya ingin meminta pandangan saudara di dalam mengupas ilmu tauhid mana yang benar dan mana yang batil mengikut nas, dan kesepakatan ulama. Kita boleh berdiscusi di email secara privacy jika saudara tak keberatan.

Wassalam