Tuesday, October 18, 2011

Mencari Ilmu di Maghribi @ Maroko/Morocco (Siri ke 2 - Pengajian di Jami' Qarawiyyin)


Jami' Qarawiyyin (Masjid Qarawiyyin) bukanlah sebuah masjid biasa atau tempat tourisme seperti yang ditulis-tulis di dalam buku-buku petunjuk tourist (Travel Guide). Akan tetapi, ia merupakan institusi pendidikan Islam tertua di dunia bahkan sistem tradisionalnya masih dipertahankan sampai sekarang. Ini adalah kenyataan yang sangat masyhur seperti yang tercatat di wikipedia sendiri: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al-Karaouine.

Dari kata-kata sistem tradisional tersebut, maksud penulis adalah sistem pendidikan yang diterapkan oleh ulama Islam silam. Secara tidak segaja, ternyata sistem tersebut adalah hampir sama dengan sistem pondok atau pesantren di Nusantara. Yaitu menghafal, matan, syarah, i'rob, dan membaca kitab dari kulit ke kulit bukan dengan sistem module.

Bahkan, di Jami' Qarawiyyin ini, sistem pembelajaran masih dipertahankan tradisinya yaitu Syaikh @ Tok Guru @ Ustaz duduk di atas kursi dan murid berada di atas lantai untuk mengaji bersama. Selain dari itu, sistem pendidikan yang lama masih merupakan khas dari sistem pondok yang berangkat dari petua ulama-ulama dahulu kala yaitu: "طول الزمان" seperti yang termaktub di dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim.
Asas Jami' Qarawiyyin adalah seperti yang termaktub di dalam karangan oleh salah seorang ulama terkemuka yang merupakan keluaran dari Jami' Qarawiyyin sendiri yaitu Imam Ibnu Asyir di dalam Matannya:

في عقد الأشعري وفقه مالك # وفي طريقة الجنيد السالك
 Dalam akidah al-Asy'ari dan fiqh Maliki dan di dalam jalan al-Junaid jalan mencari (Allah)
Perkara ini penulis mengalami sendiri secara nyata sewaktu mengaji di Jami' Qarawiyyin di mana Syuyukh selalu menekankan akidah Asy'ari dan bertasawwuf. Bahkan - dengan tanpa niat merendahkan kelompok lain - aliran salafi selalu disindir oleh syuyukh dengan ketidak konsisten akidah dan fiqh mereka. Lebih menarik lagi, penulis sudah melihat beberapa pelajar yang pada asalnya adalah salafi, akan tetapi ketika mengikuti pengajian di Jami' Qarawiyyin ini mereka menjadi lembut dan bahkan berubah menjadi Asy'ari dalam berakidah. Ini seperti yang terjadi bagi salah satu pelajar dari Afrika tengah di mana ia berkata bahwa dahulu ia berakidah salafi disebabkan oleh asas Islam di negaranya adalah salafi kerana mendapatkan banyak bantuan dari Saudi Arabia, akan tetapi sekarang ia berpegang dengan akidah Asy'ari kerana telah memahami kesahihan akidah Asy'ari menerusi pendidikan yang intensif dan penuh traadisi ini.

SISTEM PENDIDIKAN 
Seperti pondok-pondok di Jawa, Jami' Qarawiyyin telah merubah sistem pendidikan mereka dengan sistem kelas atau jenjangan kelas. Kelas yang ditawarkan di Jami' Qarawiyyin di sini adalah dari Ibtida'iyyah (إبتدائية) Kelas 5 dan 6, lalu I'dadi (إعدادية) Kelas 1, 2, dan 3, lalu Tsanwiyyah (ثانوية) Kelas 1, 2, dan 3, lalu Niha'iyyah (نهائية) Kelas 1, 2, dan 3. Maka secara keseluruhan pendidikan di Jami' Qarawiyyin memerlukan 11 tahun lamanya untuk lulus.

Sebuah kemajuan bagi negara Morocco adalah, secara rasminya, kerajaan Morocco melalui Kementrian Waqaf dan Urusan Agama (وزارة الأوقاف) mereka; telah mengakui pendidikan-pendidikan pondok yang dikenal dengan Ta'lim Atiq (تعليم عتيق). Keistimewaan bagi Jami' Qarawiyyin ini pula adalah ijazah yang didapatkan bagi santri-santri atau pelajar-pelajar mereka adalah siji Alimiyyah (عالمية) yang disetarakan dengan Degree atau Sarjana Muda @ Sarjana Strata Satu. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Jami' Qarawiyyin merupakan destinasi baru bagi pelajar-pelajar pondok dari nusantara untuk menyambung pendidikan mereka di institusi yang penuh gaya ini.

Untuk lulus di setiap jenjang @ kelas tersebut, pelajar wajib mengikuti ujian seperti yang dijadwalkan. Ketika mereka berada di kelas 3 Niha'iyyah, mereka diwajibkan menulis bahas @ thesis sebagai bukti bahwa mereka benar-benar sarjana. Walau bagaimanapun, penulis yakin kalau ada pelajar yang lulus dari institusi ini pastinya adalah seorang yang alim.

MATA PELAJARAN DAN HAFALAN
Sebagai Institusi yang masih bersikukuh untuk mempertahankan sistem tradisionalnya, mata pelajaran yang diajarkan adalah berupa kitab-kitab matan beserta syarahnya seperti Alfiyah Ibn Malik dengan Syarah Makudi bagi jenjang I'dadi untuk ilmu nahwu, Syarah Alfiyah yang terkenal dengan Qadhi Qudhat bagi jenjang Tsanawiyyah, Jam'u al-Jawami' oleh Imam Subki dengan Syarah Mahali bagi Usul Fiqh untuk jenjang Niha'iyyah, Jauharah al-Tauhid dengan Syarah Modern yaitu Mukhtashor Mufid oleh Qadi Nuh Ali Salman bagi Tauhid untuk jenjang I'dadi dan lain-lain.

Kehebatan dari pengajaran kitab-kitab ini, penulis melihat sendiri banyak Syuyukh yang hafal di luar kepala kitab-kitab tersebut beserta syarahnya. Salah seorang ulama yang penulis kagumi adalah Ustaz Muha Ouso'u dan Dr. Marini. Mereka ketika mengajarkan Jam'u al-Jawami dapat menerangkan usul fiqh lintas berbagai mazhab beserta usul mereka dengan contoh-contoh furu' sebagai akibat dari usul yang dipegang oleh mazhab mereka.

Selain dari mata pelajaran Islam, Jami' Qarawiyyin terpaksa memasukkan beberapa mata pelajaran yang diperlukan untuk lulus penyetaraan ijazah seperti pelajaran matematik, sosiologi, psikologi, bahasa Perancis, bahasa Inggeris, dan Qanun. Perkara ini yang menunjang pelajar-pelajar Jami' Qarawiyyin menjadi ahli dalam ilmu-ilmu sains yang sangat diperlukan dalam Islam seperti falak. Bahkan, seorang ulama yang penulis kagumi adalah Dr. Hammou Ouromu yang sekarang menjadi salah satu ahli majlis yang memegang kursif fatwa di Meknes adalah dikatakan sebagai satu-satunya guru yang alim dalam Falak Tinggi di Meknes. Beliau adalah lulusan Jami' Qarawiyyin, dan alim tidak hanya agama, akan tetapi ilmu-ilmu sains dan bahasa seperti bahasa Inggeris.
Walau bagaimanapun, kehebatan Qarawiyyin ini tidak mungkin dapat dipertahankan kalau tidak diikuti dengan undang-undang yang ketat bagi para pelajarnya. Salah satu ketetapan di Qarawiyyin adalah wajibnya hafal. Semua murid yang ingin berjaya di institusi ini wajib menghafal. Bahkan ada salah satu ungkapan yang diucapkan oleh Ustaz Muha ketika mengajar penulis adalah "من لا يحفظ المتون فهو المجنون" (barangsiapa yang tidak hafal matan maka dia adalah orang gila) atau dengan ibarat lain "من لا يحفظ المتون فهو كالجنون" (barangsiapa yang tidak hafal matan maka dia seperti gila).  Oleh sebab itu, para graduan Qarawiyyin adalah ulama-ulama belaka. Bahkan sering ketika hendak dimulai pengajian, para pelajar disuruh membacakan 10 atau 15 nazam pelajaran tersebut dalam keadaan hafal. Bahkan, kadangkala ustaz akan menyebutkan sepatah nazam dan murid yang ditunjuk akan disuruh untuk menyelesaikannya dengan perintah "زد" (teruskan!).

PENERIMAAN PELAJAR DAN PENEMPATAN
Musim penerimaan pelajar adalah pertengahan bulan Syawal setiap tahun. Ketika ini, para pelajar baru akan diuji syarat kelayakan mereka. Syarat paling utama adalah hafalan al-Qur'an. Bagi pelajar yang tidak menghafal al-Qur'an diwajibkan untuk masuk ke mana-mana pondok al-Qur'an dahulu. Dari situ mereka akan diuji hafalan mereka. Ketika mereka lulus, barulah mereka akan diterima dan didaftarkan nama mereka di dalam Jami' Qarawiyyin.

Sepengetahuan penulis, pelajar Nusantara tidak ada yang pernah mendaftar di sini kecuali seorang pelajar dari Indonesia yang berasal dari Jakarta. Sayangnya, pelajar tersebut hanya dapat bertahan setahun sahaja. Alangkah beruntungnya kalau ada pelajar Nusantara yang dapat menyelesaikan pendidikan di sini.

Syarat lain, para pelajar haruslah mampu menghafal kitab-kitab matan yang telah disyaratkan seperti Alfiyyah Ibn Malik, al-Ajjurumiyyah, Matan Ibn Asyir, Jauharat al-Tauhid, al-Waraqat, dan lain-lain. Institusi ini juga ada membuat program pertandingan hafalan (مسابقة حفظ المتون) seperti di pondok-pondok di Jawa untuk menarik semangat para pelajar.

Penempatan para pelajar Jami' Qarawiyyin untuk masa sekarang menemukan sedikit kendala dan kesusahan. Pada zaman dahulu sampai pada tahun 2009, pelajar yang datang dari luar Fes dapat tinggal di madrasah-madrasah lama seperti Madrasah al-Safarin, Madrasah al-Atharin, dan lain-lain. Sayangnya, madrasah ini sekarang menjadi pusat pelancongan. Oleh itu, pelajar dari luar Fes terpaksa mencari bilik-bilik sewa di Madinah Qadimah (kota lama di Fes yaitu tempat Qarawiyyin berada).

Harga satu bilik bervariasi. Ada yang DH 300, ada yang DH 400 dan lain-lain. Ada yang bersama dengan elektrik dan air ada pula yang berasingan. Ini menjadi perkara yang susah bagi pelajar luar. Contoh, seorang kawan penulis yang datang dari Mali, hanya diberi duit dari rumah sebanyak DH 500 setiap bulan. Sedangkan sewa bilik adalah DH 400. Maka sisa DH 100 sahajalah cukup baginya untuk makan. Oleh sebab itu, ia hanya berpuasa setiap hari kecuali hari yang diharamkan. Sedangkan kitab yang ia tidak mampu beli, maka ia akan menghafalnya atau ditulis dalam kertas-kertas kosong. Inilah yang membuat penulis merasakan kagum dengan pelajar-pelajar Afrika yang susah tapi memiliki himmah yang tinggi. Tidak jauh beza dengan sebagian pelajar Jawa yang penulis pernah bertemu sewaktu mencari ilmu di tanah Jawa tersebut.

PELAJAR AJANIB
Bagi pelajar luar, penulis sempat bertanya kepada beberapa Syuyukh di Jami' Qarawiyyin tentang kemasukan mereka. Secara tidak langsung, pelajar luar harus melalui Kementrian Wakaf. Akan tetapi, syarat yang lain tetap harus seperti pelajar Maghribi. Hanya saja, pelajar luar diberi kelonggaran untuk menyetor hafalan sebanyak 10 Hizib minimal setiap tahunnya kepada Syuyukh di sini.

Walau bagaimanapun, bagi pelajar Nusantara yang ingin masuk, bolehlah meminta bantuan penulis untuk proses pendaftaran. Akan tetapi, demi memudahkan penulis dan agar tidak sampai mengecewakan nama baik Nusantara, sebaiknya calon-calon yang ingin mengemban ilmu di Jami' Qarawiyyin ini haruslah menghafal 30 Juz secara kamil dahulu, dan paling tidak sudah pernah kahtam Alfiyyah Ibn Malik dan mampu membaca kitab secara i'rob. Tentunya, penulis dan siapapun yang menjadi sponsor bagi calon pelajar tersebut tidak ingin perjalanan jauh dan biaya yang mahal akan dihabiskan dengan sia-sia belaka.

PENUTUP
Artikel kali ini penulis sumbangkan khusus kepada siapa-siapa dari Nusantara yang ingin menyambung pendidikan Islam mereka dengan cara traditional atau pondok pesantren tapi memiliki ilmu dan pengiktirafan di seluruh dunia. Artikel ini adalah sambungan dari artikel sebelumnya yaitu tentang Mencari Ilmu di Maghribi. Bagi yang berminat, dapat memberi comment dengan disertakan alamat email. Insya Allah penulis siap membantu demi menambah ulama di Nusantara. Amin.

7 comments:

nur atina said...

nuuraa: assalamualaykum. ustadz, jazakumullah khayran katsiran atas artikelnya yang sangat bermanfaat untuk kami. ustadz, ana ingin sekali meneruskan dirasat ana di Maroko. sy i.a akan berangkat bersama adik-adik dan dengan biaya sendiri. mohon ma'lumatnya ustad bagaimana caranya kami mendapatkan info ma'had-ma'had disana. biaya kehidupan dan info yang lainnya. jazakumullah khayr. nur.atina65@yahoo.co.id

akitiano said...

Salam saudari... Saudari ingin melanjutkan program apa dahulu? Sekarang, semua urusan belajar di Morocco kena melalui KPT Malaysia walaupun dengan biaya sendiri. Kecuali di beberapa madrasah atiqah yang ana tau... Tapi kebanyakan madrasah ini tidak ada tempat untuk perempuan. Inilah masalah besar di Morocco di mana susah nak cari madrasah untuk akhawat... Tapi ada satu maktab qur'an untuk akhawat yang bagus yaitu di Meknes. Saya kenal dengan mudirnya...

Ara said...

Assalamualaikum ustaz. Saya fathimah.dan saya betminat untuk ke maktab Al Quran khas untuk wanita. Bagaimana proses dan kelayakan yg perlu. Perlu fasih bahasa arab. Adakah ia sama dengan aistem pondok yang menegenakan yuran minimal dan tempat tinggal. Terima kasih. Harap dapan bantu beti penjelasan n info. ara_odin@yahoo.com

Unknown said...

Salam ust. Kalau nak masuk jami qarawiyyin yg ini kene lalu kpt ke? Pakai spm?

akitiano said...

Wassalamm...

Wajib hafal 30 juz mutqin, ada exam hafalan 30 juz... milaf kena melalui G2G... SPM boleh... Bahasa Arab kena dah mahir bukan baru nak belajar...

Balqis rashid said...

Assalamualaikum ustaz , saya seorang prlajar perempuan dan saya telah memohon untik ke morroco melakui kpt , tapi sayabtidak ditawarkan kerana bahsa arab saya B ustaz ada cari tak untuk pergi sendiri atau masu ke pondok di sana ?

Unknown said...

Assalamualaikum ust.mcm mna saya nk hubungi ust.saya ingin blajar di Indonesia