Sunday, November 2, 2014

Mutiara Manhaj al-Bahts fi al-Dirasat al-Islamiyyah oleh Prof. Dr. Farouq Hamadah


Salah satu mutiara yang paling penting yang ana fahami dari tulisan Dr. Farouq Hamadah ini, adalah bagi pemula penuntut ilmu, haruslah menutup dirinya daripada pintu-pintu mengkritik, mencaci, mencacatkan @ masuk dalam ruang polemik seperti khilaf dan pergaduhan antara sebuah golongan terhadap golongan yang lain. Dia seharusnya pada awal menuntut ilmu adalah dengan mendengarkan dan menerima. Lalu mengambarkan dan memahami, lalu mencari illat sebuah hukum, dan mengali hukum, lalu beramal dan menyebarkan ilmu tersebut.

Ketika sudah mencapai derajat ini maka dunia muzakarah atau perdebatan terbuka luas kepadanya. Malah ini adalah manhaj yang dipilih Ulama Sufi Agung, Imam Zarruq seperti yang dinukil Dr. Farouq Hamadah: "والمذاكرة حياته ولكن بشرط الإنصاف والتواضع وهو قبول الحق" (Bermuzakarah adalah kehidupannya. Akan tetapi dengan syarat mestilah adil dan tawadhuk, iaitu menerima yang hak).

Untuk melakukan bahas, seseorang itu wajib dalam keadaan yang memiliki keahlian yang mencukupi bagi bahas yang akan dibahas, setelah ilmu alat dan pengetahuan Islam secara umum bagi seluruh ruang lingkup Dirasah Islamiyyah sudah dikuasai. Imam Nawawi berkata: "وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف من لم يتأهل له فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه" (Dan wajiblah ia jaga-jaga dengan segala kehati-hatian agar tidak melakukan sebuah karangan bagi orang yang tidak ahli pada ilmu tersebut, kerana ia akan membahayakan agamanya, ilmunya, dan harga dirinya).

Prof. Farouq Hamadah juga memberikan contoh seperti bahayanya orang-orang zaman sekarang yang tidak ada kaitan sama sekali dengan fan dirasah Islamiyyah seperti sastrawan, doktor, sejarawan, engineer, ahli fizik, ahli kimia, (PILOT) dan lain-lain berbicara persoalan agama dan membuat kesimpulan hukum! Ini adalah sangat bahaya! Oleh sebab itu ana sendiri selalu mengingatkan kepada adik-adik P3M untuk berusaha menjadi yang terbaik, agar ketika pulang ke tanah air, pastikan kome semua yang menempati tempat-tempat ulama, kerana kalian yang sudah melalui fase menuntut ilmu, dari disiplin dasar dirasah islamiyyah sampailah kepada tahap kajian yang mendalam setaraf dengan ulama.

Dalam menuntut ilmu, wajib melalui tahap-tahap, dan tidak boleh terus lompat sesuatu bidang tanpa melaluinya dengan sabar. Beliau menukilkan pendapat Imam al-Zahabi tentang cara untuk mahir dalam ilmu fiqh: "Keadaan seorang penuntut ilmu, wajib belajar dahulu karangan tentang fiqh, ketika ia sudah hafal maka ia mengkajinya dan membaca syarah-syarahnya; Kalau dia cerdik, dan memiliki jiwa yang fakih, dan dapat melihat hujjah-hujjah para imam, maka semoga Allah menjaganya dan membuatnya berhati-hati pada agamanya, kerana sesungguhnya sebaik-baik agama adalah warak".

Seseorang bahits juga jangan memenuhkan bahasnya dengan sesutu yang sudah dibahas, kerana ini adalah takrar (pengulangan) yang dianggap tidak perlu dan membazir waktu. Prof. Farouq Hamadah menukilkan kata-kata Imam Ibn Arabi: Tidak sepatutnya bagi org cerdik yang hendak melakukan karangan, untuk keluar dari dua tujuan utama: 1) Membuat sebuah makna baru (teori atau thesis baru) 2) Melakukan inovasi dalam karangan maupun struktur .... Apa yang selain dua ini adalah hanya menghitamkan kertas (membazir dakwat dan kertas) dan berhias dengan perhiasan curian!

Oleh itu, sesuai pesan dari Prof. Farouq ini, dapat kita fahami, bagi semua pengkaji yang ingin menulis bahas mereka sama ada ijazah, master maupun PHD, tidak sepatutnya memenuhi bahasnya dengan sesuatu pengulangan (takrar) yang sudah pernah dibahas, tanpa ada penambahan yang dianggap perlu bagi judul kajiannya. Kerana quality sebuah karya ilmiah, bukan jumlah halaman sebuah bahas, akan tetapi isi baru yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada 3 aspek: 1) Kehidupan 2) Geografis 3) Manusia.

Wallahu a'lam.

No comments: