Tuesday, February 5, 2013

Salafi Morocco Mengecam Akidah Madrasah Deobandi

Dalam Surat Kabar Mingguan Salafi Morocco, secara zahir puak Salafi negara ini mengecam akidah dan kesufian Madrasah Deobandi di India yang terkenal mengeluarkan ulama bertaraf dunia serta muhaddits-muhaddits terkemuka. Surat kabar yang bernama Al-Sabil Tahun ke 8, No. 134 bertarikh 1 Muharram 1434 H bersamaan dengan 16 November 2012 M malah sebenarnya mengakui kehebatan Madrasah yang pernah mengeluarkan seorang ulama yang mengasas Madrasah Saulatiyyah di Mekkah; akan tetapi pada waktu yang sama ia mengecam dan memvonis bahawa akidah Madrasah ini adalah bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan Ulama Salaf, serta  berpegang kepada Tasawwuf yang Bid'ah dan Ta'ashub kepada Mazhab Hanafi dalam Fiqh. Oleh itu, sudah sepatutnya kelompok Tabligh di Morocco menolak pemikiran Salafi-Saudi yang wujudi di Tanah 1000 Benteng ini.No comments: