Thursday, August 22, 2013

Mencari Ilmu di Maghribi (Siri ke 5 - Tantangan Mahasiswa Baru Di Morocco)

Tentunya, semua orang bercita-cita untuk menuntut ilmu sejauh mungkin yang mampu diraih. Lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu agama. Semua santri atau pelajar agama memiliki cita-cita untuk diberi kesempatan menuntut di negara-negara Arab seperti Jordan, Saudi Arabia, Mesir, Syria bahkan tanah barat Islam iaitu Maghribi atau lebih dikenali dengan nama Morocco. Akan tetapi, tantangan-tantangan dalam menuntut ilmu itu suatu yang lumrah terjadi, kerana ia adalah ujian Allah SWT terhadap makhluk-Nya.

Berdasarkan dari artikel penulis yang lepas, dalam siri Mencari Ilmu di Maghribi, maka izinkanlah penulis menekan tombol-tombol di papan tulis komputer riba ini agar dapat menjadi bandingan buat adik-adik yang berniat menuntut ilmu di Maghribi, akan paling tidak bersiap sedia secara mental, fisikal, dan yang paling utama keilmuan.

Ilmu Alat

Penulis merasa perkara pertama yang wajib dimiliki oleh semua calon-calon ulama adalah memiliki ilmu alat yang cukup. Ilmu alat adalah tidak terpaku pada bahasa Arab Nahwu dan Shorof sahaja, akan tetapi termasuk darinya ilmu-ilmu balaghah, mantiq, usul fiqh, Arudl dan lain-lain. Tapi, permasalahan yang utama dialami bagi pelajar baru di Maghribi adalah Bahasa Arab. Banyak, bahkan majoriti pelajar yang datang ke negara 1000 keajaiban ini gagal dalam ilmu nahwu dan sorof. Tentunya ini sangat menyedihkan, apatah mereka akan melanjutkan pelajaran di jenjang ijazah atau sarjana muda. Tak perdulilah sama ada dia pemegang nilai A+ Bahasa Arab Tinggi atau 10 A SPM bahkan lebih, tapi kalau hakikatnya, membaca kitab saja sudah tongang-langgang, maka siap-siaplah anda akan gagal dalam semester 1 anda atau paling tidak anda akan lulus dengan nilai kasihan yang sememangnya bagi pendapat penulis adalah sesuatu yang kita semua harus menjauhinya kerana ia bukan pendidikan, akan tetapi pembodohan secara halus.

Oleh itu, penulis menyeru agar semua mahasiswa haruslah perdalam ilmu bahasa Arab terutama Nahwu dan Shorof dan bukan mencari nilai. Akan tetapi haruslah mampu membaca kitab dengan tanpa baris serta paling tidak hafal kesemua wazan-wazan sorof sebelum menjejakkan kaki di gerbang Andalus ini. Ketahuilah, salah seorang pentahqiq ulung Morocco, Dr. Khalid Zahri telah berpesan kepada penulis pada hari ini: "Bahasa Arab adalah bahasa paling mudah untuk dipelajari orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab (غير ناطقين), kerana apa? kerana secara asasnya bahasa Arab terbina dari wazan-wazan tersebut yang sekiranya seseorang menghafalnya maka ia mampu memahami separuh dari kamus bahasa Arab." Perkataan beliau itu benar, kerana apa? contohnya seseorang memahami tasrif, lalu dia hanya tahu "أكل" adalah makan secara fi'il madhi, maka tanpa buka kamus pun, dia akan tahu bahawa "مأكولات" adalah makanan-makanan kerana ia adalah isim maf'ul bagi "أكل" yang dijamakkan. Begitu contoh yang lain.

Maka dengan ini, penulis sangat sedih melihat, banyak mahasiswa yang sibuk dengan maqashid al-Syari'ah, wasatiyah-lah, ijazah Syaikh sana-sini, akan tetapi ilmu nahwu dan sorof sangat lemah, sehingga membaca kitab  mudah seperti al-Wajiz fi Usul al-Fiqh karangan Dr. Wahbah al-Zuhayli sahaja tidak mampu. Lebih baiklah anda mengkorbankan semua nafsu lain seperti futsal, PES, nadwah sana-sini, lalu carilah seorang guru dengan rotan mengajar anda al-Ajurumiyyah dan Sorof serta membetulkan bacaan anda sehinggakan anda dapat memahami bahasa Arab dengan baik. Penulis sudah banyak melihat adik-adik yang menhafal teks-teks muqarrar ketika ujian dan lulus, akan tetapi ilmu itu sendiri tidak difahami, lalu dengan mudahnya berani bersyarah sana-sini dengan slogan-slogan maqashid al-syariah atau wasatiyah konon dan berani bermain dalam isu-isu polemik walhal, siapakah mereka ketika ilmu dasar Arab sahaja tidak lepas?

Talaqqi dan Youtube

Salah satu kebiasaan mahasiswa Malaysia (terutamanya) di Morocco, adalah giat menonton ceramah-ceramah agama di Youtube, mulai dari ustaz A sampailah kepada Dr. Z, atau Syaikh 1 sampai kepada Maulana 9 (tidak bermaksud mana-mana personal, ia hanyalah contoh semata) akan tetapi langsung tidak pernah pergi ke talaqqi bersama mana-mana Syaikh atau Faqih Arab. Ini sungguh menyedihkan!

Penulis selalu ketika ditanya mana-mana calon mahasiswa, kota manakah yang paling bagus untuk menuntut ilmu, maka penulis selalu mensarankan untuk pergi ke Fes, kerana di situ adalah masjid Qarawiyyin yang terdapat talaqqi setiap hari Sabtu-Rabu dari pukul 8 pagi sampai 6 petang, dari kitab paling asas sehinggakan kitab paling tinggi seperti Jam'u al-Jawami'. Akan tetapi, tidak ada satupun mahasiswa Melayu bahkan Nusantara yang pergi ke masjid tersebut untuk bertalaqqi setelah fatrah penulis berhijrah dari kota wali Fes ini.

Malangnya, penulis mendapati mereka lebih senang mendengarkan ceramah-ceramah agama melalui Youtube dan Facebook. Lalu apabila ada permasalahan dan isu berbangkit, konon dengan mulut yang manis berhujjah dengan hujjah-hujjah wasatiyyah yang datang dari penceramah-penceramah tadi, tanpa ingin berbalik kepada asas ilmu itu sendiri. Apakah mereka tidak tahu, kalau mereka akan diminta menjadi seorang ulama dan pemikir di tanah Air, mereka dituntut untuk memiliki pemikiran sendiri, bukan hanya taklid buta dengan penceramah-penceramah tadi? atau paling tidak biarlah mereka menjadi penyambung lidah dari ulama-ulama agung yang berskala dunia, bukan terpaku pada satu semenanjung.

Asy'ariyyah dan Salafiyyah lalu Wahabiyyah

Penulis teringat, ketika pertama kali sebelum dapat berita yang penulis diterima belajar Master di Morocco, sebelumnya penulis sudah berkonsultasi dengan banyak para senior sama ada di Malaysia mahupun di Indonesia. Ketika penulis berkonsultasi dengan senior dari Indonesia seperti Dr. Nuri (lulusan PHD dalam bidang tasawwuf di Tetouan, Morocco) beliau mengatakan bahawa: "Morocco adalah tanah Auliya dan bumi tarikat sufi, bahkan pengarang kitab Nahwu al-Ajjurumiyyah sendiri adalah seorang sufi agung di zamannya".

Akan tetapi, yang anehnya, ketika penulis berkonsultasi dengan salah satu ustaz pakar akidah di JAIS, beliau malah melarang penulis untuk menyambung pengajian Master di Morocco. Alasannya adalah kerana Morocco adalah lubuk Wahabi. Tentunya penulis terkejut dengan pernyataan ini, kerana menurut pengalaman bacaan penulis, Morocco-lah negara pengeluar tarikat dan bahkan kitab-kitab yang dijadikan sumber untuk melawan Wahabi adalah berasal dari Morocco. Sebut sahaja tarikat Syaziliyah, Bursyisyiyyah, Darqawiyyah, bahkan Tijaniyyah berasal dari Morocco. Lalu lihat juga kitab-kitab karangan keluarga al-Ghumari yang dijadikan sumber oleh banyak ulama semasa dalam menolak kebatilan dan ta'ashuban Puak Wahabi, seperti pengharaman Tawassul, Ziarah kubur, Istighasah di kuburan, dan lain-lain.

Yang sedihnya, ketika penulis sampai di tanah Barat Islam ini, ternyata apa yang dikatakan Sarjana Pakar Akidah JAIS itu adalah benar. Banyak mahasiswa Nusantara (terutamanya Malaysia) terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran salafi modern atau lebih identik dengan istilah Wahabi ini.

Setelah penulis melakukan penelitian, serta survey secara medan dan berdialog dengan berbagai alim-ulama Morocco sama ada yang beraliran sufi, Asy'ari, Salafi, Muhaddits, Muhaqqiq, bahkan Wahabi Saudi Murni, penulis mendapati bahawa pemikiran ghulwu tersebut muncul dari lingkungan kampus Universitas. Ini kerana para Wahabi lebih pintar masuk di kalangan mahasiswa kampus dibandingkan dengan para santri di pondok-pondok traditional (Madrasah Atiqah) seperti Qarawiyyin, Sus Agadir, dan Rasyidiyyah. Kenapa begitu? kerana mereka yang belajar di pondok sudah dilengkapi dengan asas-asas ilmu alat sehingga tidak mudah tertipu dengan dakyah-dakyah Wahabi.

Penulis pada asasnya, tidak kesah maupun peduli dengan apa-apa arus pemikiran yang dipilih para mahasiswa, kerana kebebasan pemikiran adalah hak masing-masing individu. Akan tetapi, yang sedihnya mereka ini tidak tahu pada dasarnya lalu diseret kepada satu pemikiran dan ditanamkan sifat-sifat ta'ashub oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung-jawab sehingga ingin membersihkan komunitas Melayu dari kesufian atau Asy'ariyyan. Inilah apa yang penulis perangi! Isu ini pernah penulis singgung di dalam artikel: http://akitiano.blogspot.com/2011/11/maghribi-antara-asyariyyah-salafi-dan.html

Tidakkah mereka tahu bahawa Morocco ini pada asalnya bermazhab Asy'ari dalam akidah, Maliki dalam Fiqh, Junaid al-Baghdadi dalam Tasawwuf? kalau begitu, kenapa mereka terlalu memaksakan Morocco untuk merubah gaya pemikiran kepada Salafi versi Saudi? Dan kalau jawabannya keran itu bagi mereka yang benar, maka penulis juga ingin maju kehadapan untuk berdakwah dan mempertahankan Akidah Asy'ariyyah, Fiqh Syafi'i, Tasawwuf Ghazali bagi kawan-kawan Nusantara, tanpa membezakan Melayu ataupun Jawa, Malaysia ataupun Indonesia! Padahal, kalau dilihat di berbagai kampus di Morocco ini, hampir semua kampus terdapat pensyarah yang berfahaman Asy'ariyyah. Mungkin ini adalah pengaruh kawan-kawan kelas.

Kalau saja mereka hendak membuka minda, dan bersemuka dengan guru-guru sufi dan asy'ari Morocco seperti Prof. BinYa'ish, Dr. Jamal Alal al-Bakhtie, Dr. Khalid Zahri, Syaikh Abdullah al-Talidi, Masyayikh Qarawiyyin Fes, tentunya para mahasiswa tidak mudah terikut dengan trend pemikiran salafi ini. Setiap dakyah dan dakwah yang dilakukan kawan-kawan penulis di kampus, penulis selalu berusaha untuk membahas dengan ilmiah. Akan tetapi, ketika terlihat mereka lebih kepada ta'ashub dan mengancam penulis dengan berbagai label atau bersangka buruk, maka apapun yang keluar dari mulutnya, penulis akan mengindahkannya, kerena sudah tidak berada dalam timbangan ilmiah. Yang lebih menyedihkan, ada pensyarah Arab yang sanggup menolak thesis hanya kerana berbeza aliran pemikiran!

Maka, bagi penulis, tidaklah seseorang itu faham akan perkembangan pemikiran Barat Islam, selagi dia belum membaca kitab-kitab sejarah seperti "تطور المذهب الأشعري", "الاستقصا للناصري", "جهود المغارب", dan banyak lagi kitab-kitab sejarah lainnya.

Politik dan Pendidikan

Salah satu penghalang masuknya ilmu pada mahasiswa adalah pemikiran politik kepartian. Sebelum penulis berhujjah dengan pendapat ulama silam, maka sebaiknya penulis mengingatkan kepada para calon mahasiswa apa yang disebut oleh Dr. al-Jayyi (Pensyarah Hadis di University Muhammad V, Rabat) bahwa: "Adalah sebaik-baiknya para mahasiswa meninggalkan perkara-perkara yang menganggu konsentrasi pendidikan mereka seperti isu-isu polemik dan memperkasakan diri mereka dengan alat serta asas". 

Seperti yang kita fahami, termasuk isu polemik yang paling besar adalah isu politik. Politik adalah satu ruang perbahasan yang sangat subyektif kebenarannya lagi penting dan kritikal akibatnya. Ini disebabkan, politik itu sendiri terlahir dari ijtihad-ijtihad para politisi, yang kita semua sepakat boleh benar, boleh salah. Istilah-istilah keadilan dan policy yang terbaik serta kebijakan dan kebajikan adalah istilah-istilah yang boleh dipermainkan dalam berbagai bentuk taktik politik dan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepartian. Bahkan mengunakan istilah-istilah yang wujud dalam keilmuan Islam dan di letak di dalam sebuah wacana membela policy parti mereka bukanlah jaminan ia adalah Islami. Bayangkan saja, istilah wasatiyah boleh diperebut oleh berbagai pihak, sama ada aliran pemikiran akidah seperti Ibn Taimiyyah dalam Akidah Wasatiyah-nya dan Imam al-Ghazali dalam al-Iqtishad fi al-I'tiqad-nya  begitu juga seperti UMNO yang menggunakan istilah tersebut dalam permainan politik mereka. Begitu juga dengan PAS yang selain berdakwah dalam wacana-wacana Islam, mereka juga menggunakan istilah-istilah Maqashid dan lain-lain, yang semuanya kebenarannya adalah nisbi, kerana ia adalah ijtihad.

Perlulah semua pembaca tahu, bahwa Imam Ibn Taimiyyah sendiri mengakui bahwa dalam politik, tidak ada istilah bentuk kerajaan yang terbaik melainkan yang paling aslah (terbaik) sehinggakan menamakan kitab Siyasah Syar'iyyahnya dengan nama "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية". Maka kita harus membuka mata, politik itu adalah ijtihadi, maka janganlah kita terlalu ta'ashub dengan kepartian, sehingga membela mati-matian satu parti, dan melihat bahwa parti lawan adalah salah tidak betul, pencuri, korup, bahkan ada yang sampai memposisikannya lebih buruk dari non muslim. Inilah yang perlu dijaga oleh para mahasiswa.

Bahkan, ulama terdahulu sudah lama mengajak untuk menjauhi politik. Seperti Imam al-Ghazali RH telah berkata di dalam kitab Ayyuha al-Walad-nya:

  لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه

Terjemahan: Janganlah engkau bercampur dengan para pemimpin dan penguasa, dan janganlah engkau melihat mereka, kerana melihat mereka dan duduk bersama mereka serta bercampur dengan mereka adalah bahaya besar. Kalau engkau dicoba untuk bersama mereka, maka jauhilah dirikau dari memuji mereka, kerana Allah SWT memarahi orang yang membenci ahli fasiq dan zalim, dan barang siapa yang meminta untuk lama bersama mereka, maka dia benar-benar mencintai untuk bermaksiat dengan Allah di bumi-Nya.

Bukankah Imam al-Zarnuji telah mengajarkan kita cara-cara menuntut ilmu: "ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع ولهذا اختاروا الغربة" Wajiblah bagi penuntut ilmu mensedikitkan hubungannya dengan keduniaan, dengan semampu mungkin dan dengan ini, sebaiknya dia memilih pengasingan. Untuk lebih memahami perkara ini, sebaiknya dibaca artikel penulis di: "http://akitiano.blogspot.com/2010/02/pesan-kh-thoifur-mawardi-kepada-penulis.html".

Bagi penulis, musibah besar bagi para mahasiswa ketika mereka belum memiliki ilmu yang cukup, sudah memberikan pandangan-pandangan politik kepartian. Ini disebabkan, paling tidak, dia sudah membuat garis-garis perbezaan sehingga sudah memunculkan permusuhan dengan kawan-kawan yang tidak sealiran dengannya. Belum lagi, dia akan membuat dirinya menjauhi ilmuan-ilmuan yang menjadi lawan partinya. Contohnya: ketika ada seorang pengikut setia kepada Parti IM, sudah tentu dia akan mengkutuk ulama Azhar yang enggan membela partinya, atau paling minimum, dia bersangka buruk dengan ijtihad ulama Azhar tersebut. Inilah yang terjadi sehingga keluarlah potret-potret sumbang di FB dan blog akan beberapa gambar Syaikh Azhar berikutan isu kejatuhan Mursi baru-baru ini. Apakah layak bagi kita yang masih merangkak menuntut ilmu mencemar nama institusi Azhar yang megah bersama-sama Syuyukhnya hanya kerana isu kepartian yang ijtihadi? Sadarlah wahai insan.

Kesimpulan

Mungkin, setakat ini sajalah coretan penulis sebagai alat muhasabah kepada semua calon mahasiswa di Morocco ini dan kepada seluruh tanah Arab secara Ammnya. Semoga apa yang kalian pilih menjadi sebaik-baik pilihan. Semoga kita semua diterangi jalan kita dengan jalan ilmu. Oh Allah! tambahilah diri kami dengan ilmu-Mu yang bermanfaat! di dunia dan akhirat! Amin.

1 comment:

Zephyra said...

Boleh ke saya datang ke Qarawiyyin untuk berTalaqqi di sana ketika cuti musim panas di Mesir? Saya pelajar Al-Azhar