Tuesday, November 19, 2013

Bukti al-Syaikh Ibn Taimiyyah RH Taubat dari Akidah al-Hasyawiyyah al-Hanabillah

Ini adalah nas kalam Syaikh Ibn Taimiyyah RH yang mengisyarahkan bahawa beliau telah taubat dari akidah al-Hasyawiyyah al-Hanabilah dan kembali kepada akidah Majority Ulama yang ada di zaman beliau, iaitu akidah yang tidak menetapkan huruf dan suara terhadap kalam Allah. Juga akidah yang bersih dan suci dari tasybih maupun tajsim. Diikuti juga dengan manuscript untuk mengukuhkan perkara ini, seperti yang diriwayatkan di dalam kitab Najmu al-Muhtadi oleh Ibn al-Mu'allim al-Qurasyi (w. 725 H).


Ini dikukuhkan dengan manuscript tulisan tangan sebagai berikut:
Wallahu a'lam...