Tuesday, September 22, 2015

Fatwa Syaikh Said al-Kamali Tentang Bolehnya Merayakan Maulid

Ihtifal bi al-Maulid al-Nabawi merupakan sebuah perayaan yang sudah wujud di dalam Islam sejak berabad. Ulama sejak dahulu lagi sudah berfatwa tentangnya. Kebanyakan menganggap maulid adalah sebuah adat, yang ketika dilakukan dengan baik, maka ia baik. Ketika disertai perkara yang haram, maka haramlah ia. Perkara ini boleh dirujuk dalam kitab-kitab tentang perayaan Maulid yang dikarang oleh Syaikh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki RH. 

Di Maghribi pula, yang terkenal sebagai negara tasawwuf dan sufi, perayaan Maulid merupakan sebuah perayaan yang penuh makna dan bertradisi serta dimuliakan oleh orang Maghribi. Dalam kesempatan kali ini, seorang ulama besar Maghribi yang sebenarnya terkenal sebagai sosok yang berfaham Salafi justru mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa perayaan Maulid Nabi adalah boleh dan baik jika dirayakan sesuai dengan kaedah-kaedah syarak seperti membaca sirah-sirah Nabi, berdakwah kepada kebaikan. Akan tetapi ia akan bertolak belakang jikalau dalam perayaan tersebut disertai dengan sesuatu yang membuat Rasulullah SAW marah, maka jelas haram. Oleh itu jelaslah kepada kita, bahawa fatwa beliau tidak bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang memang beranggapan bahawa perayaan Maulid Nabi tidak lain adalah baik kerana ia disertai dengan bacaan sirah-sirah Nabi SAW, berqasidah memuji Nabi SAW, dan lain-lain dari perkara yang kebanyakan ulama berpendapat ia adalah baik. Berikut adalah videonya:


Thursday, September 10, 2015

Darul Ifta' Madrasah Deobandi Mengeluarkan al-Albani dari ASWJ/ASWAJA

Deobandi adalah sebuah madrasah terkenal di India, yang memiliki asas: 1) Akdiah Maturidi, 2) Fiqh Hanafi, 3) Bertasawwuf dengan bertarekat seperti Naqshabandiyyah dan lain-lain. Madrasah ini juga terkehadapan dalam ilmu hadis seperti juga madrasah Syahranpur di India. Madrasah ini juga menjadi pusat pendidikan pengikut-pengikut Tabligh yang bergerak sebagai medium dakwah yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Walaupun ada pro dan kontra dalam persoalan manhaj Deoband di kalangan pengkaji aliran Islam, kita semua tahu pergaduhan mereka dengan Brelwi yang sampai saat ini masih terus belaku dan susah untuk diselesaikan.

Lebih disayangkan, banyak orang yang menggunakan nama Deobandi dan menjadi ahli hadits, pada waktu yang sama menolak tradisi-tradisi ASWJ seperti bermazhab, dan baiknya bertareqat. Kelompok-kelompok ini juga sering mengambil manhaj-manhaj al-Albani yang terkenal sebagai tokoh fenomenal Wahabi dan dikultuskan sebagai ahli hadis yang sangat dipuja oleh mereka.

Keluar dari kontraversi tersebut, penulis hanya ingin mengingatkan kepada pembaca bahawa Darul Ifta' rasmi Deobandi telah mengeluarkan sebuah fatwa tentang sesatnya Nashiruddin al-Albani dan menyatakan bahawa al-Albani terkeluar dari manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Berikut adalah nas fatwa tersebut:

Q:

I want to know that are Shaikh Nasiruddin Albani, Shaikh Ibn Baaz are reliable scholar or they belong to Ghair Muqallid? I read a book given by one Ghair Muqallid in which they have references to these Shaikhs. Can we read their books?

A:

(Fatwa: 242/221/N=1434)

(1-3) Nasiruddin Al-bani was extremist, staunch ghair muqallid as well as narrow minded towards Hanafis. He is out of Ahl Sunnah Al-Jamah and deviant person while Shaikh Ibn Baaz (رحمة الله عليه) is an authentic and reliable scholar. However, in some rulings he is resorted to strictness and due to his Hambali maslak he differs in some frua’at from Hanafis as well. So, you should not read the books of Nasiruddin Albani at all. However, you may read the books of Shaikh Ibn Baaz, but common Hanafi people should avoid reading his books as well.
Allah (Subhana Wa Ta'ala) knows Best


Darul Ifta,
Darul Uloom Deoband

Pic Screen Fatwa Tersebut