Friday, November 27, 2015

Syaikh Said Kamali Mengemukakan Kaedah Tiada Pembid'ahkan dalam Urusan Khilaf

Seorang ulama bermanhaj Salafi di Morocco dengan tegas telah menyatakan bahawa kita tidak boleh sama sekali mengkafirkan atau membid'ahkan sesama muslim dalam perkara khilaf di kalangan ulama. Kaedah yang beliau sebut adalah: "لا تبديع في مسائل الخلاف" Tiada pembid'ahan dalam perkara khilaf. Kaedah ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Abdurrazak al-Jayi, murid kepada keluarga al-Ghumari. Beliau juga menyatakan isu yang sama.

Hanya kerana kita menilai dari satu hadis, dan merajihkan suatu masalah, apakah boleh untuk kita mudah menuduh lawan kita sebagai ahli bid'ah kerana telah menyalahi sunnah yang kita imani dan fahami? Tentu jawaban Syaikh Kamali adalah tidak sama sekali! Contoh yang Syaikh Kamali beri adalah isu memakai seluar yang melebihi buku lali. Walaupun ada hadis yang tegas melarang isbal, beliau menegaskan sama sekali tidak boleh menuduh yang isbal sebagai pelaku bid'ah kerana hadis tersebut ditujukan kepada orang yang sombong, dan ini adalah perkara khilaf yang tidak boleh dijadikan sebab untuk memaksa orang mengikuti pendaapat yang kita pilih.


Tuesday, September 22, 2015

Fatwa Syaikh Said al-Kamali Tentang Bolehnya Merayakan Maulid

Ihtifal bi al-Maulid al-Nabawi merupakan sebuah perayaan yang sudah wujud di dalam Islam sejak berabad. Ulama sejak dahulu lagi sudah berfatwa tentangnya. Kebanyakan menganggap maulid adalah sebuah adat, yang ketika dilakukan dengan baik, maka ia baik. Ketika disertai perkara yang haram, maka haramlah ia. Perkara ini boleh dirujuk dalam kitab-kitab tentang perayaan Maulid yang dikarang oleh Syaikh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki RH. 

Di Maghribi pula, yang terkenal sebagai negara tasawwuf dan sufi, perayaan Maulid merupakan sebuah perayaan yang penuh makna dan bertradisi serta dimuliakan oleh orang Maghribi. Dalam kesempatan kali ini, seorang ulama besar Maghribi yang sebenarnya terkenal sebagai sosok yang berfaham Salafi justru mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa perayaan Maulid Nabi adalah boleh dan baik jika dirayakan sesuai dengan kaedah-kaedah syarak seperti membaca sirah-sirah Nabi, berdakwah kepada kebaikan. Akan tetapi ia akan bertolak belakang jikalau dalam perayaan tersebut disertai dengan sesuatu yang membuat Rasulullah SAW marah, maka jelas haram. Oleh itu jelaslah kepada kita, bahawa fatwa beliau tidak bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang memang beranggapan bahawa perayaan Maulid Nabi tidak lain adalah baik kerana ia disertai dengan bacaan sirah-sirah Nabi SAW, berqasidah memuji Nabi SAW, dan lain-lain dari perkara yang kebanyakan ulama berpendapat ia adalah baik. Berikut adalah videonya:


Thursday, September 10, 2015

Darul Ifta' Madrasah Deobandi Mengeluarkan al-Albani dari ASWJ/ASWAJA

Deobandi adalah sebuah madrasah terkenal di India, yang memiliki asas: 1) Akdiah Maturidi, 2) Fiqh Hanafi, 3) Bertasawwuf dengan bertarekat seperti Naqshabandiyyah dan lain-lain. Madrasah ini juga terkehadapan dalam ilmu hadis seperti juga madrasah Syahranpur di India. Madrasah ini juga menjadi pusat pendidikan pengikut-pengikut Tabligh yang bergerak sebagai medium dakwah yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Walaupun ada pro dan kontra dalam persoalan manhaj Deoband di kalangan pengkaji aliran Islam, kita semua tahu pergaduhan mereka dengan Brelwi yang sampai saat ini masih terus belaku dan susah untuk diselesaikan.

Lebih disayangkan, banyak orang yang menggunakan nama Deobandi dan menjadi ahli hadits, pada waktu yang sama menolak tradisi-tradisi ASWJ seperti bermazhab, dan baiknya bertareqat. Kelompok-kelompok ini juga sering mengambil manhaj-manhaj al-Albani yang terkenal sebagai tokoh fenomenal Wahabi dan dikultuskan sebagai ahli hadis yang sangat dipuja oleh mereka.

Keluar dari kontraversi tersebut, penulis hanya ingin mengingatkan kepada pembaca bahawa Darul Ifta' rasmi Deobandi telah mengeluarkan sebuah fatwa tentang sesatnya Nashiruddin al-Albani dan menyatakan bahawa al-Albani terkeluar dari manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Berikut adalah nas fatwa tersebut:

Q:

I want to know that are Shaikh Nasiruddin Albani, Shaikh Ibn Baaz are reliable scholar or they belong to Ghair Muqallid? I read a book given by one Ghair Muqallid in which they have references to these Shaikhs. Can we read their books?

A:

(Fatwa: 242/221/N=1434)

(1-3) Nasiruddin Al-bani was extremist, staunch ghair muqallid as well as narrow minded towards Hanafis. He is out of Ahl Sunnah Al-Jamah and deviant person while Shaikh Ibn Baaz (رحمة الله عليه) is an authentic and reliable scholar. However, in some rulings he is resorted to strictness and due to his Hambali maslak he differs in some frua’at from Hanafis as well. So, you should not read the books of Nasiruddin Albani at all. However, you may read the books of Shaikh Ibn Baaz, but common Hanafi people should avoid reading his books as well.
Allah (Subhana Wa Ta'ala) knows Best


Darul Ifta,
Darul Uloom Deoband

Pic Screen Fatwa Tersebut

Sunday, August 9, 2015

Hasil Keputusan Bahtsul Masail PCINU Maroko Kedua

Team Ahli
MUSHOHHIH
Ustaz M. Ayman al-Akiti, S.Hi., Ma.

PERUMUS
Ustaz H. Alvian Zahasfan, S.Si., Ma.
MODERATOR
Ustazah Hj. Durrotul Yatimah, Lc. Ma.1. Fenomena taraweh di kalangan nu
Fenomena taraweh cepat di Indonesia sedang marak diperdebatkan saat ini, sebagian ada yang menganggapnya sebagai tradisi turun-menurun namun tidak sedikit pula yang menyangkalnya karena tidak sesuai dengan tuntunan solat yang sah?.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah fiqh empat madzhab menanggapi fenomena taraweh cepat tersebut?
b. Bagaimana tanggapan terkait bilangan rakaat taraweh yang bebeda-beda?
Jawaban:
a. Disebabkan solat tersebut secara lahirnya tidak terdapat thuma'ninah, maka menurut mazhab Syafi'I tidak sah. Akan tetapi, sesuai dengan konteks praktek solat taraweh tersebut, maka bahitsin memilih pendapat bahawa solat taraweh tersebut adalah sah karena mengacu pada khilaf ulama tentang kefardhuan thuma'ninah di dalam lingkungan mazhab 4; seperti pendapat Hanafiyyah kecuali Abu Yusuf bahawa ia adalah wajib bukan fardhu, dan qaul masyhur mazhab Maliki ia adalah sunnah.
catatan
Bahitsin tidak dapat mengetahui keadaan sebenar praktek taraweh tersebut karena jarak yang jauh, dan kurangnya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Seumpama kenyataan sebenar dari praktek tersebut telah memenuhi syarat dan rukun solat, maka ia dianggap sah.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 29/89
02
Hasyiah al-Dasuqi ala al-Syarh al-Kabir 1/241
03
Qurrat al-Ayn bi Fatawa Ismail Zayn 52
04
Hasyiah al-Nafahat ala al-Waraqat 321
05
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 29/90


/ الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 29 ص 89:
( الحكم الإجمالي ) : - اختلف الفقهاء في حكم الطمأنينة في الصلاة , فذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وابن الحاجب من المالكية إلى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة , لحديث المسيء صلاته وهو { أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه , ثم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل , فعل ذلك ثلاثا , ثم قال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره , فعلمني , فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر , ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , ثم اركع حتى تطمئن راكعا , ثم ارفع حتى تعتدل قائما , ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا , ثم ارفع حتى تطمئن جالسا , ثم اسجد حتى  تطمئن ساجدا , ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } . ومحل الطمأنينة عندهم : في الركوع , والسجود , والاعتدال من الركوع , والجلوس بين السجدتين . وذهب الحنفية - عدا أبي يوسف - إلى أن الطمأنينة واجبة وليست بفرض ويسمونها " تعديل الأركان " وهي سنة في تخريج الجرجاني , والصحيح الوجوب , وهو تخريج الكرخي . قال ابن عابدين : حتى تجب سجدتا السهو بتركه , كذا في الهداية وجزم به في الكنز والوقاية والملتقى وهو مقتضى الأدلة . ومحل التعديل عندهم في الركوع والسجود , واختار بعض الحنفية وجوب التعديل في الرفع من الركوع , والجلوس بين السجدتين أيضا . قال ابن عابدين : الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان , وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية , وروي وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين . وقال أبو يوسف : بفرضية الكل , واختاره في المجمع والعين , ورواه الطحاوي عن أئمة الحنفية الثلاثة , وقال في الفيض : إنه الأحوط . وعند المالكية في الطمأنينة خلاف . قال الدسوقي : القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنها سنة , ولذا قال زروق والبناني : من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل : إنها فضيلة .
/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 1 ص 241:
( و ) الثالثة عشر ( طمأنينة ) في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا ما .
( قوله : وطمأنينة ) اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنها سنة ولذا قال زروق كما في بن من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل إنها فضيلة .
/ قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 52
إن انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفنا كيفية التقيد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه.
/ حاشية النفحات على شرح الورقات للخطيب المننكابوي 321
قال السيد عمر في الحاشية  نقلا عن فتاوى ابن زياد: إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عبد الله. اهـ من نشر الأعلام. وفي فتاوى السيد سليمان بن يحيى مفتي زبيد عن البدر الإمام الحسن بن عبد الرحمن الأهدل أن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا إماماً معتبرا على الصحيح إلى أن يرشدوا إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف إلى أن قال عن العلامة أبي بكر بن قاسم الأهدل، وما أفتى به من أن العامي لا مذهب له معين يكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة وإن كان عن المتأخرين المصحح من أنه  يجب عليه التزام مذهب معين لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان سيما أهل البوادي منهم جزم بأن تكليفهم التزام مذهب معين قريب من المستحيل وبأن الفتوى ما أفتى به البدر الأهدل أنه لا مذهب للعامي معين كالمتعين والله المستعان. اهـ ملخصا من فتاوى السيد سليمان. قال ابنه العلامة عبد الرحمن بن سليمان نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام. اهـ كلام المطلب.
/ الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 29 ص 90:
أقل الطمأنينة : - ذهب جمهور الفقهاء : - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن أقل الطمأنينة هو سكون الأعضاء . قال المالكية : أقلها ذهاب حركة الأعضاء زمنا يسيرا . وقال الشافعية : أقلها أن يمكث المصلي حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه . قال النووي : ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل  الطمأنينة , ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف . وقال الحنابلة : أقلها حصول السكون وإن قل , وهذا على الصحيح من المذهب , وقيل : هي بقدر الذكر الواجب , قال المرداوي : وفائدة الوجهين : إذا نسي التسبيح في ركوعه , أو في سجوده , أو التحميد في اعتداله , أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرس , أو تعمد تركه , وقلنا : هو سنة , واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول , ولا تصح على الثاني . وذهب الحنفية إلى أن أقل الطمأنينة هو تسكين الجوارح قدر تسبيحة . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( صلاة ) .

Pertanyaan                                                                                                         
b. Bagaimana tanggapan terkait bilangan rakaat taraweh yang bebeda-beda?
Jawaban
Terjadi khilaf (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Mayoritas ulama memilih 20 rakaat selain witir 3 rakaat, dan pendapat ini ada yang mengklaim sebagai ijmak. Mazhab Maliki memilih 36 rakaat selain witir 3 rakaat berpeganggan dengan amal ahli Madinah yang menambah rakaat kerana berlomba ibadah dengan ahli Makkah yang dapat melakukan tawaf setiap 4 rakaat taraweh. Menurut pendapat minoritas ulama adalah sebanyak 8 rakaat selain witir 3 rakaat berdasarkan hadis Aisyah.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari 7/178
02
Badai' al-Shana'I' fi Tartib al-Syara'I 1/288
03
Kasyfu al-Tabarih fi Bayat Shalat al-Tarawih 5
04
Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh 2/1060
05
Al-Bayan lima Yashghalu al-Azhan 1/186-187


/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري الجزء 7 ص 178:
الثاني أن عددها عشرون ركعة وبه قال الشافعي وأحمد ونقله القاضي عن جمهور العلماء وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع وعند مالك ستة وثلاثون ركعة غير الوتر واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة واحتج أصحابنا والشافعية والحنابلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مثله وفي المغني عن علي أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع.
/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء 1 ص 288
( فصل ) : وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات , في خمس ترويحات كل تسليمتين ترويحة وهذا قول عامة العلماء . وقال مالك في قول : ستة وثلاثون ركعة , وفي قول ستة وعشرون ركعة , والصحيح قول العامة لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة , ولم ينكر أحد عليه فيكون إجماعا منهم على ذلك .
/ كشف التباريح في بيان صلاة التراويح ص 5:
ولما كانت تلك الأحاديث متعارضة ومحتملة للتأويل لم يقم بها الحجة في إثبات ركعات التراويح لتساقطها، فعدلنا عن الإستدلال بها إلى الدليل القاطع، وهو الإجماع، وهو إجماع المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فعلها عشرين ركعة. روى البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: {كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة}. وروى مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان، قال: {كان الناس يقومون في زمان عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة}، يعنى  أنهم صلوا التراويح عشرين ركعة، ثم أوتروا بثلاث. وروى البيهقي بإسناد صحيح: {أنهم كانوا يقومون على عهد عمر عشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعليٍّ بمثله} فصار إجماعا. وقال ابن الهمام: كونها عشرين ركعة  سنة الخافاء الراشدين إهـ. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذين صلوا التراويح اليوم ثمان ركعات مخالفون للإجماع، ومخالف الإجماع إن كان في أمر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وهم مخالفون أيضا لسنة الخلفاء الراشدين، ومن خالغ سنة الخلفاء الراشدين فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: {فَعَلَيْكم بِسُنّتِي وَسُنّةِ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ المُهْدِيّينَ مِنْ بَعْدِيْ} رواه أبو داود والترمذي..
/ الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 2 ص 1060
وعدد ركعاتها عشرون ركعة، تؤدى ركعتين ركعتين، يجلس بينهما، مقدار الترويحة، بعشر تسليمات ثم يوتر بعدها، ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. ودليلهم على العدد فعل عمر رضي الله عنه كما أخرج مسلم في صحيحه، حيث إنه جمع الناس أخيراً على هذا العدد في المسجد، ووافقه الصحابة على ذلك، ولم يخالفهم بعد الراشدين مخالف، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وأخرج البيهقي عن ابن عباس «كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر». وقد سئل أبو حنيفة عما فعله عمر رضي الله عنه فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه، وعهد من رسول الله صلّى الله عليه وسلم . لكن قال بعض أهل الحديث: إن العدد الثابت عنه صلّى الله عليه وسلم في صلاته في رمضان هو ثمان ركعات، بدليل ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة أنها قالت: «ماكان النبي صلّى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه صلّى الله عليه وسلم : «صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر».
/ البيان لما يشغل الأذهان للدكتور علي جمعة الجزء 1 ص 186-187
وبمجرد التعريف اللغوي يتبين أن صلاة التراويح أكثر من ثمان ركعات، لأن الترويحة الواحدة بعد أربع ركعات، فلو كانت ترويحتين للزم أن يكون عدد الركعات اثنى عشر ركعة، والحق أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح عشرون ركعة من غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة. وهناك قول نقل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثون ركعة، ولم تعرف الأمة القول بأن صلاة التراويح ثمان ركعات إلا في هذا الزمن، وسبب وقوعهم في تلك المخالفة الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم قدرتهم على الجمع بين الأحاديث، وعدم التفاهم إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، فاستشهدوا بحديث عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت: ما كان رسول الله H يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي». وهذا الحديث يحكي عن هدي النبي H في نافلة قيام الليل عموما، ولم يتعرض إلى صلاة التراويح، إذ هي قيام ليل مخصوص بشهر رمضان، وهي سنة نبوية في أصلها عمرية في كيفيتها، بمعنى أن الأمة صارت على ما سنه سيدنا عمر بن الخطاب I من تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناس عليها علي أبي بن كعب I، والنبي H يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ».

2. tata cara bermakmum kepada makmum masbuq
Seseorang datang terlambat ikut jamaah solat di masjid, dia terlambat (masbuq) satu rakaat misalnya. Lalu ketika imam salam dia (makmum masbuq) berdiri untuk solat satu rakaat sendiri, kemudian ada yang datang ke masjid untuk bermakmum kepadanya (masbuq ala masbuq).
Pertanyaan
Sahkah solat seperti itu?
Jawaban
Menurut mazhab Syafi'I, solat seperti di atas adalah sah.
catatan
Disebabkan mazhab Maliki tidak mengsahkan praktek di atas, maka sebaiknya penganut mazhab Syafi'I tidak mempraktekan masbuq ala masbuq di negara-negara bermazhab Maliki seperti Maroko.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Fatawa al-Ramli 1/261
02
Al-Fawakih al-Dawani ala al-Risalah 1/206
03
Al-Hadiqah al-Nadiyyah 2/95


/ فتاوى الرملي الجزء 1 ص 261:
( سئل ) عن مسبوقين اقتدى أحدهما بالآخر بعد سلام إمامهما هل تصح القدوة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح القدوة إلا في الجمعة كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها في صلاة الجماعة وصححه النووي في تحقيقه وكذا في مجموعه وقال اعتمده ولا تغتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع لكنهما قالا في الروضة وأصلها في الجمعة وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع ; لأن الجماعة حصلت وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها وعده في المهمات تناقضا وجمع بعضهم بينهما بأن هذا من حيث حصول الفضيلة وذاك من حيث جواز اقتداء المنفرد ويدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره ا هـ . وبعضهم يحمل ما في الجمعة  على ما إذا اقتدى ثانيا بمن يخالفه في أفعال الصلاة وما في صلاة الجماعة على من لم يخالفه فيها.
/ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الجزء 1 ص 206:
ثالث عشرها : أن لا يكون مأموما فلا يصح الاقتداء بالمسبوق الذي أدرك ركعة مع الإمام فيما بقي من صلاته بعد سلام إمامه ; لأنه مأموم فيه حكما , والمأموم لا يكون إماما بخلاف من أدرك دون ركعة فإنه يصح الاقتداء به ; لأنه لم يحصل له فضل الجماعة.
/ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية الجزء 2 ص 95:
(الثامن والأربعون أي من الأخلاق المذمومة الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) - إلى أن قال - ( وكأن اي مثل أن يقول لهم اي للناس ما اي كلاما لا يفهمون مراده منه ويحملونه اي ذلك الكلام على غيره ) أي على غير مراده لجهلهم او غباونهم او عدم معرفتهم بالاصطلاح الخاص من غير ان يشرحه لهم ويبينه بيانا شافيا بحيث لا يبقى لهم فيه شبهة اصلا (فلهذا ورد في الخبر { كلموا الناس على قدر عقولهم } اي اشرح لهم ما تكلمهم به من العبارات ولا تلق اليهم الكلام المجمل من غير تفصيل فانهم يفهمون منه ما لا تريد فيقلدونك فيما فهموا من كلامك من الفساد وينبذوا ما انت مفيده لهم من مهماتهم الحسنة في فهمك).

Link versi download:
https://www.dropbox.com/s/18xwgivnr5m8f8o/Hasil%20Bahtsu%20PCINU%20Maroko%202.pdf?dl=0

Tuesday, June 16, 2015

التحذير من المدعو عبد الله الهرري وحركة الأحباش اللبنانية المسماة جميعة المشاريع الخيرية الإسلامية - مركز النصر لأهل السنة والجماعة جاكرتا

Ini adalah artikel dalam bahasa Arab tentang sesatnya aliran Ahbash yang ghulwu, dan mudah mengkafirkan orang, oleh Markaz al-Nasr bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah, Jakarta. Ia disusun oleh Shaykh Dr. Gibril Fouad Haddad, seorang ulama Amerika yang giat mengarang dan menghasilkan karya.

 التحذير من المدعو عبد الله الهَرَرِي وحركة الأحباش اللبنانية
المسماة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 
مركز النصر لأهل السّنّة والجماعة
جاكرتا 
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله بارئِ النَّسَم ومحيي الرِّمَم ومقدّر القِسَم ومفرّق الأُمم إلى الهدايةِ للطريق الأَمَم، والخِذْلانِ باقتراف الزَّلَل واللَّمَم، موضِّحِ الحق بواضحات الدلائل ومُزهِقِ الكفرِ والباطل، ومبتعثِ الرسول ﷺ على حينِ ضلالٍ من الخلق وفُتورٍ من الحقّ، بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسِراجاً منيراً. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الأحزاب 70. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ التحريم 6. ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الأنفال 25.

 أما بعد فهذا تعريف لضلالات المدعو عبد الله الهرري وطائفته الأحباش اللبنانية ومؤسستهم
(جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية)
Association of Islamic Charitable Projects (AICP)
جمعناه مما صح عندنا من معلومات ومرويات، منها ما سبق أن نشر ومنها ما لم ينشر من قبل. والله وليّ التوفيق وهو حسبنا.

 الهرري هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبدالله بن جامع الهَرَري (1910-2008)، ولد في مدينة (هَرَر) الواقعة تحت سلطان الأحباش النصارى، والذين كانوا يحكمون مايسمى بإثيوبيا اليوم. وفيها قرأ بعض كتب الفقه الشافعي والحديث وتقلّد الطريقة القادرية فترة من الزمن حتى انتقل إلى الطريقة التجانية وبعد مدة رجع إلى القادرية بسبب تكفيره لأصحاب الطريقة التجانية. ثم تركهما جميعاً وبايع على الطريقة الرفاعية. ومن سنة 1940 إلى 1950 أثار الفتن ضد المسلمين، حيث تعاون مع حاكم إندراجي صهر هيلاسيلاسي ضد الجمعيات الإسلامية لتحفيظ القرآن بمدينة هرر فيما عرف بفتنة بلاد كُلنب فصدر الحكم على مدير المدرسة إبراهيم حسن بالسجن ثلاثاً وعشرين سنة مع النفي حيث قضى نحبه في مقاطعة جوري بعد نفيه إليها. وبسبب تعاون عبد الله الهرري مع هيلاسيلاسي تم تسليم الدعاة والمشايخ إليه وإذلالهم حتى فر الكثيرون إلى مصر والسعودية. ثم دخل الهرري بلاد الشام عام 1950 واستقر في دمشق حتى أُخرِج منها في الستينات وارتحل حتى استقر في بيروت مشتغلاً بالتدريس، مركزاً على علم الكلام والتصوف وبعض المسائل الفقهية، فالتف حوله بعض المغرور بهم ولازموه من أمثال نزار حلبي المقتول وكان مولعاً بالتكفير والسب والشتم، ورئيسهم حسام قراقيرة الشبه الحليق وهو إلى العوامّ أقرب، والبرلمانيَّين عدنان طرابلسي وطه تاجي وشاعرهم أسامة السيّد ويعد من أقبحهم لساناً وأجرئهم كذباً على علماء الأمة ودعاتها وغيرهم حتى بلغ أتباعه في عام 1975 (150) طالباً. وأراد الهرري أن يكون له تواجد أكثر فعالية على الصعيد الاجتماعي والسياسي فقام بمحاولة إحياء جمعية يطلق عليها اسم (جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية) فاتصل بالمسؤولين في هذه الجمعية محاولة منه لكسبهم وضمهم تحت لوائه فحصل له ذلك. وحينما قرعت طبول الحرب في لبنان، وحدثت الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة ما بين (1975 – 1982) اشتغل الأحباش هذه الفترة لتغلغل في الطبقات الاجتماعية لبث دعوتهم، والتفريق بين المسلمين كما صنع ذلك الحبشي في موطنه السابق الحبشة. والملحوظ في تاريخ الأحباش اللبنانية أن علاقاتهم جيّدة مع جميع الطوائف إلا أهل السّنّة حيثما وجدوا. وانتشروا في لبنان بصورة تثير الريبة، حيث انتشرت مدارسهم الضخمة وصارت حافلاتهم تملأ المدن وأبنية مدارسهم تفوق سعة المدارس الحكومية، علاوة على الرواتب المغرية لمن ينضم إليهم ويعمل معهم، وأصبح لهم إذاعة في لبنان تبث أفكارهم وتدعو إلى مذهبهم، كما ينتشر أتباع الحبشي في أوروبا وأمريكا وقد أثاروا القلاقل في كندا وأستراليا واليبان والسويد والدانمارك.

 وقد ذكر العلامة النحرير مفتي المالكية ثم الحنفية في الجامع الأُمَوي في دمشق السيد إبراهيم بن القطب إسماعيل اليعقوبي رحمهما الله في كُنَاشَته أن الهرري قرأ عليه بعض الكتب أيام إقامته في دمشق، فالهرري في عداد تلاميذ السيد إبراهيم اليعقوبي، وكان علماء دمشق في غِرَّة من أمر الهرري لكونه منتحلاً علم الحديث والتصوّف ويتصدّى للرد على ناصر الألباني، علماً بأن الألباني أعلى باعاً منه في علم الحديث وأوسع إطّلاعا بكثير، فلما تبيّن أمره تبرّؤوا منه، وكان السيد إبراهيم في طليعة من أخرج الهرري من سوريا، وكان يراه (ضالاً مضلاً) على حد تعبير ابنه العلامة المحدث المسند الفقيه الداعية المجاهد السيد محمد أبي الهدى اليعقوبي حفظه الله، وكان يراه فقيه السادة الأحناف الشيخ محمد أديب كَلَّاس الدمشقي رحمه الله تكفيرياً مبتدعاً لا سيما فيما أتى به الهرري من إيجاب تكفير المعتزلة، وأجاب في الأحباش تلميذ الشيخ أديب العلامة الفقيه المربّي الشيخ عبد الهادي خرسة ما نصّه (الأحباش عقيدتهم الأساسية صحيحة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة ولكن دخل إليهم انحراف في مسألة تكفير المعيّن من العلماء والعامة لكلامٍ يحتمل التأويل وتكفير من لم يوافقهم على التكفير فضلّوا بسبب ذلك وأضلوا وخرجوا بتلك المسألة عن عقيدة أهل السنة والجماعة) اﻫ.

 وقال شيخ الإسلام في البلد الحرام المسنِد السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله سنة 1999 في داره بمكة أيام الحج الأكبر قال (كفّرني الهرري لأنّي لم أكفّر ابن تيمية ولأني استشهدت به في كتبي وهذا غلو وظلم) ثم قرأ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِله شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اِعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ووصف الدكتور محمد وهبة الزحيلي الدمشقي فرقة الأحباش اللبنانية بأنهم ضالون مضلون وجماعة فتنة وأهواء وانحلال من الدين وأنهم مشبوهون في صلتهم بدولة أجنبيّة وحذّر منهم أشد التحذير لأنهم دخلاء على الأمّة متسترون بالرد على التجسيم والتنقيص فيغترّ بهم كثير من علماء العرب فضلاً عن العجم والعوام. وهذا محقق إذ ممثلهم في إيطاليا المدعو عبد الهادي بَلَازِّي يجهر بكونه (مسلم صهيوني محب لدولة إسرائيل وشعبها) على حد تعبيره. وكذا فنّدهم الدكتور محمد توفيق بن محمد سعيد البوطي في خُطَبه وغيرهم من العلماء كالمؤرّخ الشيخ أبي العِز محمد معتَزّ السُبَيني الدمشقي وكان منهم ثم تركهم وكالدكتور على جمعة والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور يوسف القرضاوي المصريين حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات.

 وقد ألّف الهرري هذا كتباً يفسّق ويؤثّم فيها جميع الصحابة الذين قاتلوا علياً رضي الله عنه منها ما أسماه (الدليل الشرعي على إثبات عصيان من قاتلهم علي من صحابي أو تابعي) وينسب فيه أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير المبشرين بالجنة إلى العصيان والبغي والظلم والتمرّد جلياً وفي كتب أخرى كـ(صريح البيان) و(إظهار العقيدة) و(المطالب الوفية) و(الدليل القويم) و(بغية الطالب) و(المقالات السنية) وكذا خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص إلا أنه ينسب الفريق الأول إلى التوبة وينسب الفريق الثاني إلى ميتة الجاهلية وهذا كلّه ترفّض قبيح، ولا يقبل ما اتفق عليه العلماء أن فعلهم رضي الله عنهم كان عن تأويل واجتهاد مأجور وكلهم من أهل الاجتهاد كما قال أئمة أهل السّنّة كأبي الحسن الأشعري والأئمة الأربعة وسائر أئمة السلف والخلف كالمحاسبي والخطابي وابن فورك وإمام الحرمين والآمدي والنووي وابن أرسلان و اللقاني، مع كونه يتستّر ويستشهد بالشافعي والأشعري وهو بعيد منهما كل البعد إذ أهل السّنّة قاطبةً يثبتون أن عليّاً على الحق ثم يكفّون عن ذكر الصحابة بالسوء. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه للربيع: (لا تَخُضْ في أصحاب النبي فإنَّ خَصْمَك الله يومَ القيامة). وكان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال: أمرٌ أخرج الله يدي منه لا أُدخِلُ لساني فيه. وفي رواية: تلك دماء غيّب الله عنها يدي أأحضرها بلساني؟ وناهيك بقول الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل ماذا تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله قال: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. وقال أيضا في بيان عقيدة أهل السّنّة والجماعة:

«من الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ﷺ كلهم أجمعين والكفّ عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله ﷺ أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير الأمة بعد النبي ﷺ أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله ﷺ بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع.» اﻫ. ومثله مروي عن كثير من أصحابه، عنه رحمه الله. كمسدد بن مسرهد وعبدوس بن مالك والاصطخري وغيرهم.

 وقال الإمام الحارث المحاسبي رضي الله عنه في رسالة المسترشدين (أَصْلُ الِاسْتِقَامَةِ فِي ثَلَاثَةٍ:اتِّبَاعُ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ) وهذا الهرري المارق فارق الجماعة ونبذ الكتاب والسّنّة والإجماع وراء ظهره. وقال المحاسبي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: (نعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل، إذ كانوا غير متَّهَمين في الدين، ونسأل الله التوفيق) كما في تفسير القرطبي.

 وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: «ونحب أصحاب رسول الله ﷺ ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحدهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.... ومَن أحسن القول في أصحاب رسول الله ﷺ وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق» اﻫ. وقال القاضي عياض في الشفا: ومن توقيره ﷺ وبره توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والإقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والإمساك عما شجر بينهم. والإمام الهيتمي يقول في (الصواعق المحرقة): «إعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعنِ فيهم والثناءُ عيلهم، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات من كتابه، منها قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ آل عمران 110فأثبت الله لهم الخيرية على سائر الأمم، [قلت: والوسطية أي العدالة والخيرية بقوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ البقرة 143] ولا شيء يعادل شهادة الله لهم بذلك لأنه تعالى أعلم بعباده وما انطووا عليه من الخيرات وغيرها، بل لا يعلم ذلك غيره تعالى. فإذا شهد تعالى فيهم بأنهم خير الأمم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك والإيمان به وإلا كان مكذِّبا لله في إخباره، ولا شك أن من ارتاب في حقّية شيء مما أخبر الله أو رسوله به، كان كافراً بإجماع المسلمين.» اﻫ. وعدّ الكلام فيهم من الكبائر في (الزواجر) كما سبقه إلى هذا الحكم كثير من الأئمة منهم القاضي عياض في الشفا والإمام النووي في شرح صحيح مسلم حيث قال: (سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سَواءٌ من لابس الفتنة منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة) وقال (وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه) وغيرهما. ونحوه قول ابن كثير في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث:

«وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. »

 قال الصّادق المَصدوق ﷺ (أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اِهْتَدَيْتُمْ) خرّج طرقه الحافظ ابن حجر في المجلس السادس والثلاثين من كتاب (موافقة الخُبْر الخَبَر) منها طريق قوّاها الحافظان البيهقي في كتاب (الإعتقاد) وابن عبد البر في (جامع بيان فضل العلم). قال قوّام السّنّة الأصبهاني في كتابه (الحجة في بيان المَحَجَّة وشرح عقيدة أهل السنة):

«قال أهل السنة : الكَفّ عن مساوئ أصحاب مُحَمَّد ﷺ سُنّةٌ لأن تِلْكَ المساوئ لم تكن عَلَى الحقيقة مساوئ، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أخْيَرَ الناس وهم أئمة لمن بعدهم، والإمام إذا لاح له الخير فِي شيء حتى فعله لا يجب أن يُسَمَّى ذَلِكَ الشيء إساءة، إذ المساوئ مَا كان عَلَى اختيار فِي قصد الحق من غير إمام، فكيف تُعَدّ أفعالهم مساوئ، وقد أمر الله بالاقتداء بهم، طهّر الله قلوبنا من القدح فيهم وألحقنا بهم.»

وقال الإمام الحافظ الأثري الأشعري شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن أحمد المَقَّرِيِّ المالكي (992-1041) في (منظومة إضاءة الدُجُنَّة في إعتقاد أهل السّنّة):

وَالصَّحْبُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ خِيَرَهْ *** فَمَنْ يُرِدْ وَجْهَ اهْتِدَا بِهِمْ يَرَهْ
لِأَنَّ مَنْ أَحَاطَ بِالخَبِيِّ *** عِلْماً حَبَاهُمْ صُحْبَةَ النَّبِيِّ
فَهُمْ نُجُومٌ فِي السَّرَى مَنِ اقْتَدَى *** بِهِمْ إِلَى مَعَالِمِ الحَقِّ اهْتَدَى
فَلَا نَخُضْ فِيمَا مِنَ الأَمْرِ اخْتَلَطْ *** بَيْنَهُمْ وَاحْذَرْ إِذَا خُضْتَ الْغَلَطْ
وَالْتَمِسَنَّ أَحْسَنَ الْمَخَارِجِ *** لَهُمْ فَالاِجْتِهَادُ ذُو مَعَارِج
 

أي: الله المحيط بكل خفي عِلماً أعطاهم صحبة النبي ﷺ فهم نجومٌ في السير ليلاً والمراد أنهم قدوة في الدين، فمن اقتدى بالصحابة اهتدى إلى الحق. ولا نخوض فيما وقع بينهم حذراً من أن ينسب إليهم ما لا يليق بمكانهم فإنهم كلهم عدول، وما وقع بينهم فكل واحد منهم مجتهد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. والتمس أحسن التأويلات لهم، فللاجتهاد درجات. اﻫ. من قول الشارح محمد الداه الشنقيطي بتصرف يسير.

 وأما الهرري ففي كتابه الذي أسماه (إظهار العقيدة السّنّية) يمتنع من القول بعدالة جميعهم خلافاً لأهل السّنّة والجماعة، قال الإمام القرطبي في التفسير: (الصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة) وقال ابن عبد البر في الإستذكار: (الصحابة كلهم عدول مَرضيّون وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث). ويؤوّل الهرري التحذيرات النبوية من السبّ والشتم كحديث مسلم (لاَ تَسُبُّوا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي) والذي أورده ابن حبان في صحيحه في باب (ذكر الخبر الدال على أن أصحاب رسول الله ﷺ كلهم ثقات عدول) وحديث (اللهَ اللهَ في أَصْحَابِي) رواه أحمد والترمذي، وحديث (مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله) رواه البزار والطبراني وابن أبي عاصم وغيرهم وهو صحيح، بأنها تعني فقط السابقين الأولين لا جميع الصحابة. وهذا من الهوى وتقوُّل عجيب على الله تعالى القائل ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة 100. والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص سبب ورود تلك الأحاديث. وقد سبق أن ذكرنا قول الإمام أحمد في مفهوم النهي عن سب أي فرد من الصحابة وليس فقط على العموم.

 ثم يأتي هذا الهرري فيؤوّل كلام الطحاوي (ونحب أصحاب رسول اللهِ ﷺ الخ) فيقول في ما أسماه (إظهار العقيدة السّنّية) (معناه أنه في الإجمال لا نذكرهم إلا بخير أما عند التفصيل فمن ثبت عليه شيء، يُنتَقد عليه) ويكرر هذا التحريف والتعطيل في كتابه (المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية) عند قول الإمام النسفي (وَيَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إلا بِخَيْرٍ) فقال (ليس مراده أنّه يَحرم ذكرُ أحد من أفراد الصحابة بغير الخير) وفي طبعة زملائه لكتاب (إجابة الداعي إلى بيان إعتقاد الرفاعي) أي عقيدة الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه عند قوله (وأن يعتقدَ فَضلَ الصحابَةِ وترتيبَهم، وأن أفضلَ النّاسِ بعد رسولِ الله ﷺ أبو بكرٍ ثمّ عمرُ ثم عثمانُ ثمّ عليٌّ رضوان الله عليهم أجمعين. وأن يُحسِنَ الظّن بجميع الصحابَةِ ويثني عليهم كما أثنى الله تعالى ورسولُه عليهم) فتراهم يقولون في الهامش (ليس مراده أنهم كلهم أتقياء صالحون) ثم يستدلون على رأيهم الرذيل بحديث الحوض الذي يتمسّك به الروافض وبحديث (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية) ثم يقولون بملء فيهم (وهذا ينطبق على معاوية ومن معه).

 وفي كتاب الهرري (صريح البيان) يعيّن خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم بالخروج من معنى تحريم سبّ الصحابة أي يبيح سبّهم. ويتبجّح بالقول إن الصحابة ليسوا بمعصومين وأن علياً تكلم في معاوية ويقول في كتابه (الدرّ المفيد) معاوية كان أنانياً وفي (المقالات السنية) يقول إن معاوية وكل من حضر صفين معه كان قصده من هذا القتال الدنيا، فلقد كان به الطمع في الملك وفرط الغرام في الرئاسة، كذا قال هذا الرجل عن صاحب رسول الله ﷺ وكاتب وحيه وخال المؤمنين الذي دعى له النبي ﷺ في الحديث الصحيح اللهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً وَاهْدِ بِهِ الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكبشراه ﷺ لجيش معاوية بالجنة في حديث البخاري في الصحيح أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ البَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا وولّاه عمر الفاروق على بلاد الشام وأقره عثمان ذو النورين رضي الله عنهم فقام بالجهاد وسدِّ الثُغور والظهور على أعداء الإسلام وحَكَمَ بين العباد بالسياسة الشرعية.

 وقد اشتهر الهرري بعدم الأمانة العلمية في نقولاته حيث ينسب لنفسه الأشياء التي لغيره كما فعل بكتاب (بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب) الذي طبعه سنة 1407 تحت اسمه وقال (تأليف عبد الله الهرري)، ومرة ثانية سنة 1411 ثم افتضح واعترف في طبعته الثالثة سنة 1416 أنه من تأليف الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي، ويبتر النصوص ويحولها عن معناها إلى ما يوافق هواه، ويسقط بعض العبارات في اختصاره لكتب غيره لأنها تخالف رأيه. ففي كتابه (الكافل بعلم الدين الضروري) وهو حقيقة مأخوذ من كتاب (سلم التوفيق) للحبيب عبد الله بن حسين المذكور، قام الهرري بحذف عدة مسائل لا توافق منهجه حيث حذف مسألة الاستخفاف بالعلماء ومسألة نهي خروج المرأة متعطرة أو متزينة ولو مستورة وبإذن زوجها، ثم في كتابه (حل ألفاظ الكافل) قال بعكسها أي أن لها الخروج متعطرة متزينة إن لم يكن قصدها التعرّض للرجال. ويقول فيه: «هؤلاء الذين كانوا مع معاوية ما كان فيهم ولي، أما الذين خرجوا إلى البصرة فقاتلوا عليّاً فهؤلاء كان فيهم من خيار الصحابة من أكابرهم اثنان، ومع ذلك هذان الإثنان نقول عصيا وقعا في المعصية.» كذا قال، والله أعلم من يعني بالإثنين أهما طلحة والزبير رضي الله عنهما فأما أم المؤمنين عائشة النبوية رضي الله عنها وأرضاها فلعله لا يراها من الأولياء الأخيار!

 ولمن أراد أن يتحقق عنده عدم مصداقيته في نقل النصوص وأنه كذاب فلينظر إلى كتابيه (إظهار العقيدة السّنّية) و(صريح البيان) وليقارن بين إيراده كلام الإمام الأشعري الذي عزاه إلى كتاب (مقالات الأشعري) للإمام ابن فورك ثم لينظر إلى المقالات نفسها سيرى بتر كلام الأشعري وتحريفه. وكذا يخالف إمام الحرمين والآمدي والزركشي وغيرهم ممن ذكرنا من كبار الأشاعرة في المسألة ويحرّف كلامهم ويحذف ما لم يناسب هواه. وكذلك درج مقلّدوه فقد أخرجوا كتاب (ألفية صفوة الزُبَد في الفقه الشافعي) لابن أرسلان الرملي في بيروت سنة 1988 ثم سنة 1991 ثم الطبعة الثالثة سنة 1994 وحذفوا منه هذا البيت:

وَمَا جَرَى بَينَ الصَّحَابِ نَسْكُتُ عَنْهُ وَأَجْرَ الاِجْتِهَادِ نُثْبِتُ

لأنه يبيّن مذهب ابن أرسلان والشافعية والأشاعرة في الصحابة رضي الله عنهم، والأحباش يريدون إخفاء الحقيقة. فلما طبعوه مرة رابعة سنة 2001 أعادوا البيت مكانه لكن زادوا هامشاً بثّوا فيه من خبائث ظنونهم.

 وقال في الأحباش الشيخ محمد معتزّ السُبَيني في دمشق أنه تحقق عنده اختلاقهم فتوى مزوّرةً زعموا أن مفتي داغستان أصدرها في حق الشيخ عبد الله فائز الداغستاني شيخ الشيخ ناظم القبرصي يضلل فيها الشيخ عبد الله، وهذا افتراء يكذبه علم التاريخ، إذ الشيخ عبد الله الداغستاني هاجر من داغستان إلى تركيا في صغره دون سنّ البلوغ ونشأ في تركيا ولم يشتهر في داغستان قط. واخترع عبد الله الهرري شخصاً أسماه محمد زاهد النقشبندي، ينقل عنه الهرري أنه قال في الشيخ عبد الله الداغستاني (إنه ليس سنّيّاً ولا نقشبندياً، وهو مقطوع ليس موصولاً). نشر الأحباش هذا الكلام على مواقعهم، وكم يحبّون الطعن في دين الناس وأنسابهم. ومحمد زاهد هذا شخص وهمي لا وجود له، ونقل الهرري عنه من زور الكذّابين الوضّاعين.

ونشرت جمعيتهم سنة 2004 أي في حياة شيطانهم كتاباً أسموه (كشف ضلالات ناظم القبرصي) جمعه البَهَّات سمير القاضي وجاؤوا فيه بأضراب الأكاذيب على الشيخ ناظم. فانتدب مدير أوقاف دبي آنذاك البحاثة الداعية الشيخ عيسى الحميري الإماراتي لزيارة الهرري في مقرّه في بيروت ونصحه أن يتوب وأن يكفّ من الوقيعة في الناس واستغرب معاملتهم إيّاه وتأذّى منهم جداً فلما خرج من البناء قال فيهم كأن القوم يتعاطَون السِّحر!

 ثم في كتابه (التعاون على النهي عن المنكر) يتبنى عبد الله الهرري القول بتجهيل من قال بعدم تكليف بعض الأنبياء بالتبليغ من الأئمة والمفسرين كالإمام الرازي والقرطبي والسيوطي في الجلالين والسنوسي في (الحقائق) وغيرهم.

 وفي (صريح البيان) و(المطالب الوفية) و(الصراط المستقيم) و(الدليل القويم) و(إظهار العقيدة السنية) يبتدع الهرري إيجاب تكفير المعتزلة لتوهّمه أنهم المعنيون بالقدرية الأوائل الذين تبرأ منهم الصحابة كما في أول صحيح مسلم وكفّرهم الأئمة، بل ادّعى الهرري الإجماع على تكفير المعتزلة فأظهر جهله بما أثبته أئمّة الأشاعرة بعدم كفرهم كما هو مذكور في (إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد القائل (الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشرعية عن صاحبها فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة) والقَرافي في (الذخيرة) والدوَّاني في (شرح العقائد العَضُدية) والهيتمي في (الإعلام بقواطع الإسلام) وغيرهم. ويراجع أيضاً تحذيرهم الشديد من تكفير المسلمين في (الاقتصاد في الاعتقاد) لحجة الإسلام الغزالي وأول (طبقات الشافعية الكبرى) لابن السبكي والجزء التاسع من (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) للهيتمي في كتاب الردة حيث قال (تنبيه ثانٍ ينبغي للمفتي أنه يحتاط في التكفير الخ).

 وفتاوى الهرري والأحباش الخوارجية في تكفير المسلمين ورميهم بالشرك والوثنية وكذلك فتاواهم الشاذة مشهورة عند علماء العرب، كإسقاط الربا والزكاة عن النقود الورقية بدعوى أنها لا علاقة لها بالزكاة إذ هي واجبة فقط في الذهب والفضة كما يجيز أكل الربا، فهذا تحليله للحرام وتحريمه للحلال الذي نبّه عليه الدكتور وهبة الزحيلي وغيره من العلماء. وكجواز مشاهدة الصور الخليعة والتمعّن فيها لأنها مجرّد صور ظلّية وتذرّعاً بما في حاشية البجيرمي على الخطيب تعليقاً على قوله أَحَدُهَا نَظَرُهُ إلَى بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ قال المحشي: وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي نَحْوِ الْمِرْآةِ وَمِنْهُ الْمَاءُ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَة وقال الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: قال: وَسُئِلَ هل تَجُوزُ رُؤْيَةُ الْأَجْنَبِيَّةِ في الْمِرْآةِ وَالْمَاءِ الصَّافِي فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ ذلك أَخْذًا من أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ في رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَلَا يَحْنَثُ بِهِ من عَلَّقَ على الرُّؤْيَةِ، وجواز التهرّب من صلاة الجمعة بأكل الثوم والبصل وقولهم في مفاخذة الأجنبية أنه ليس بزنا بل من اللمم، وإباحته لبس السِباحة القصير جدا للرجال أي كشف الفخذ إلى أعلاه. كل هذا مع انتحاله مذهبَ أهل السنة والحديث والتصوف والتعصّب للأشعري والشافعي والرفاعي وكلّه فيه ما فيه من التزييف والمراءاة.

 وعلّم الهرري أتباعه التفرعن على الأولياء وأورثهم جرأته الخوارجيّة على تكفير العلماء وتضليلهم، كالسيد متولي الشعراوي والأستاذ محمد سعيد البوطي الذي قال عنه الهرري في (التعاون على النهي عن المنكر) إنه ينشر الضلال وقال عنه الأحباش (البوطي يصرح بالحلول والتجسيم في حق الله تعالى والعياذ بالله تعالى من الكفر) والأستاذ وهبة الزحيلي حفظه الله الذي قالوا عنه (هذا الدكتور الذي انسلخ من الإيمان هذا المنافق الزبيلي الخسيس الكذاب الأشِر) ويرموه بالتجسيم وبمحاربة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهو إفك وبهتان عظيم، والشيخ رجب ديب النقشبندي صاحب مفتي الجمهورية السورية الشيخ أحمد كفتارو له تفسير يفوق ثلاثين مجلداً لم يطبع بعد، ومفتي لبنان الشيخ حسن خالد الذي قُتل شهيداً بعد ما أراد أن يمنع الهرري من الإقامة في لبنان، والسيد الشيخ محمد بن علوي المالكي والشيخ ناظم القبرصي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم، ويُكفّرون ابن تيمية وكل من لم يكفّره أو يستشهد به، وفي كتابه (نصرة التعقُّب الحَثيث على مَن طعن فيما صحّ من الحديث) المطبوع سنة 1959 كفّر الهرري ناصراً الألباني لمجرّد مخالفته له في أدلة السبحة.

 وقال فيهم الدكتور على جمعة مفتي جمهورية مصر العربية: تنتسب هذه الطائفة إلى شخص يدعى عبد الله الهرري الحبشي. وهي طائفة لها ظاهر وباطن. فظاهرها التمسّك بظاهر مذهب الشافعي في الفقه ومذهب الإمام الأشعري في العقيدة. وباطنها تكفير المسلمين، وتفسيق المؤمنين، وإشاعة الفتنة بين الأمة، والعمالة - في مقابل المال - لأعداء الإسلام والمسلمين. . . . فرأيناهم يثيرون مسألة اتجاه القبلة في أمريكا مخالفين مقتضيات العلم الحديث منكرين الواقع المحسوس باعتباره بدعة، وفي نفس الوقت أثاروا نفس المشكلة في اليابان، وأثاروا مشكلة الصلاة خلف غيرهم، ومشكلة الأطعمة، ومشكلة الزواج من الكتابيات، وغيرها من المسائل المختلف فيها بين المجتهدين العظام والأئمة الأعلام على مر العصور. وذهبوا إلى حل اختلاط الرجال بالنساء، والى تكفير حكام المسلمين، والى جواز التعاون مع المشركين، في خلط غريب لم يحدث لدى مذهب أو طائفة من مذاهب وطوائف المسلمين من قبل. وقد أشاعوا موت إمامهم ثم أشاعوا حياته، ولا يدري أحد نوع المرض النفسي أو العقلي الذي أصاب هؤلاء فجعلهم يهرفون بما لا يعرفون بهذه الطريقة العجيبة التي جعلت كل المسلمين يأنفون من سيرتهم التي تذكر دائمًا بالفتنة والفرقة، ولقد أصدرت عدة جهات إسلامية معتبَرة التحذير منهم: منها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والهيئة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية، والمجلس الأعلى للإفتاء بأمريكا الشمالية وغيرها. اﻫ. نشرت هذه الفتوى في أواخر سنة 1999 أي قبل أن يولَّى فضيلة الشيخ علي جمعة الإفتاء.

 وفي آب أغسطس 2001 أصدر رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم بياناً يعلن فيه براءة جامعة الأزهر من جماعة الأحباش اللبنانية ويؤكد موقف الأزهر مما وصفته من (عدم سلامة هذه الجمعية وعدم مصداقيتها وعدم سلامة تفكيرها الإسلامي) على حد تعبيره. وقال فيهم الدكتور يوسف القرضاوي ما نصه: «هؤلاء يمثلون فئة من الناس خرجت على إجماع الأمة وكفرّوا علماء المسلمين، هذه الفئة التي تسمى (الأحباش) وهذه الفئة لها اجتهادات في غاية الضلالة. ... هؤلاء خرجوا على إجماع الأمة، كفرّوا ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن باز وابن عبدالوهاب وسيد قطب والغزالي ولم يدعوا أحداً، ثم هم جهلة، والمشكلة أن هؤلاء يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، وهذا اسمه الجهل المركَّب وكما قال الله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.» اﻫ. ومن كلام مفتي المملكة السعودية فيهم: «هذه الطائفة ضالة ورئيسهم المدعو عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون.» اﻫ. ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ التوبة 47. والله أعلم وأحكم.

 حاصل الكلام أن الهرري شاتم الصحابة ومكفّر للعلماء فهو والأحباش تكفيريون خوارج من جهة ومتشيعون من جهة أخرى، يشبهونهما في التقية وادعاء الظاهر الذي يخالف الباطن كما سبق أن ذكر من تنبيهات العلماء. ومن جنون جرأتهم على النفاق أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم (يحاربون الأفكار التكفيرية ولا يوافقون على الأعمال العسكرية والأمنية ضد الحكومات والأشخاص كما يقدمون أنفسهم على أنهم منفتحون على الآخر وأنهم غير راضين على الأفكار الشاذة التي تقود إلى التكفير على أسباب خلافية) وهذا الكلام برمّته عكس حقيقتهم كما أفاده المفتي علي جمعة إذ هم أنشط تيّار مُندس في صفوف أهل السّنّة لبث الاختلافات والآراء الشاذة وإشعال الفتن بشكل مستمر. وحسبنا تحذير المعصوم ﷺ كما رواه صاحب سرّه سيّدنا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رضي الله عنه لمّا سأله: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ :«نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». متفَق عليه. فالحذر من الهرري ومن فرقة الأحباش جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وما علينا إلا البلاغ، والله المستعان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم، والحمد لله ربّ العالمين.

Thursday, June 11, 2015

Jawaban Terhadap Tuduhan Ahbash dari Shaykh Dr. Gabriel Fouad Haddad

Refuting the Habashi's Claims
By Dr. Gabriel Fouad Haddad

Bismillah was-salat was-salam `ala rasullillah:
as-salamu `alaykum.

This is a series of articles regarding those who in a recent post accused Shaykh Nazim al-Haqqani of negating Islam -- may Allah Himself clear him of the allegations of the ignorant. They are known as the "Habashis" and they call themselves "Association of Islamic Charitable Projects." Their words can be found at: http://www.aicp.org/Graphics/Qubrusi/Qubrusi.htm

I originally intended to visit them and debate them concerning the slanders and fabrications that I found issuing from them. However, upon re-reading what they have said, and after receiving some information about them from concerned brothers, I decided that my complaint with the author of these slanders, Samir al-Qadi, and his friends was beyond the benefit of a public debate.

Therefore I will content myself to post on the Internet some of what I wanted to state publicly, and I pray that Allah will accept this from me as my hujja that I did not stand idly by when I saw his awliya' attacked, slandered and lied upon.
Shaykh Nazim al-Haqqani, Shaykh Hisham Kabbani, and Grandshaykh `Abdullah al-Daghistani rahimahullah -- although Allah does not need me as their defender, and Allah is the best Defender of His Friends.

The table of contents of the Habashis' slanderous page against Shaykh Nazim has a list of several small chapters. It will be seen insha Allah from touching on the first three of these, that the Habashis committed a grave sin by attributing to the Shaykh ludicrous positions which he never held. A child will be able to see that their method consists in putting words into the mouth of others. They do this both explicitly (#1 and 3 below) and implicitly (#2). This is lying and deception in both cases. Not too strangely their lie can very often be established by internal proofs from their own words, without needing to bring testimony from outside of what they themselves say.

Chapter 1:
The first of the Habashis' slanderous chapters against Shaykh Nazim -- may Allah grant him the good deeds of his adversaries -- bears the title:
Al-Qubrusi's First Statement: "Follow your Sheikh and do not object to him--even when he contradicts the Rules of the Religion."

If I write: X says: "..." Then I am reporting X's words in the direct discourse without paraphrasing. This is a rule of style in any language, not only English. By writing the above, the Habashis put forth a claim that Shaykh Nazim said those words verbatim.

I bear witness that Shaykh Nazim never said anything of the sort, and if one wades through the verbose text of the chapter that is posted under the above title, one will not find the words that they put in quotation marks and attributed to the Shaykh.

What they do quote, buried in their long chapter, is the Shaykh's words: "In order to follow us you must follow without judging or objecting." And this is nothing new or strange, on the contrary, it is a rule for every novice of a master, and every student.

To make an analogy, when a sick man goes to the doctor and gets a prescription, he is hardly in a position to argue with the doctor on the appropriateness of the prescription. Similarly one who follows a Shaykh of guidance is by definition trusting him for guidance. To question him supposes that he knows as much or better than him, so either don't follow him, or don't question him. There is too much evidence to that effect from the words of the Sufis. Ibn `Ajiba summed it up in Iqaz al-himam p. 134: "The shaykh's "mistake" is more correct than the murid's "correction."" If they knew anything about adab al-murid they would know this. But that is a different issue altogether, since I just showed that what they attribute to the Shaykh is the lie that you should follow someone who destroys the Shari`a. May Allah destroy anyone who claims this.

Chapter 2
The second of the Habashis' slanderous chapters against Shaykh Nazim -- may Allah grant him the good deeds of his adversaries -- bears the title:
Al-Qubrusi's Second Statement: "The orders of the Supreme Sheikh [= Qutb] are the Orders of Allah."

The rest of their chapter shows a deceptive claim that Shaykh Nazim meant that the Qutb equates Allah, or that the Qutb is ma`sum. Hasbuna Allah wa ni`ma al-Wakil. Allah, Alone, is our Lord.

What is meant by the statement "The orders of the Qutb are the Orders of Allah" is: "The orders of the Qutb never seek to uphold other than the orders of Allah." And this applies, long before the Qutb, to the Prophet himself first and foremost, then to his inheritors the true scholars of the Religion. It does not mean that the Qutb is identical with the Prophet; only that he is better than anyone else at following him.

The Habashis claim they are Sufis, but when they hear the words of an authentic Sufi Shaykh they oppose him. Yet they will not find, in the definitions of the Qutb by the authorities in tasawwuf, anything except what confirms the statement related from Shaykh Nazim.

al-Munawi said in al-Tawqif p. 586: "The Qutb is the one who is the locus of Allah's Gaze in every time in history. Allah gave him the greatest authority, directly from Him."

al-Jurjani said the same thing in Kitab al-ta`rifat p. 177.

al-Tahanawi said in Kashshaf istilahat al-funun p. 1167: "The Qutb is the one who is the locus of Allah's Gaze in every time in history. He is a creature who is of one heart with the Prophet, blessings and peace upon him."

And Shaykh `Abd al-Qadir al-Gilani said of the Qutb in Futuh al- ghayb, 33rd discourse: "There is no station above this man's station except for Prophethood... Look out for him... for safety lies in what he has to say, and in his presence."

I am not qualified to dwell on this high topic, and I will just repeat that Allah is the best Defender of His Friends, and I ask His forgiveness if I said anything wrong.

Chapter 3
The third of the Habashis' slanderous chapters against Shaykh Nazim -- may Allah grant him the good deeds of his adversaries -- bears the title:
Al-Qubrusi's Third Statement: "The Queen of England is like Allah."

Again, I bear witness that Shaykh Nazim never said such an enormity, and you will not find it in the body of their chapter following this buffoonish title. What you do find, is the quotation from a book of transcripts from Shaykh Nazim whereby he said: "Allah Almighty called the Prophet to His Divine presence, and the Prophet went as ordered, just as a dignitary is received by the Queen of England." Is this the same as saying: "The Queen of England is like Allah"?

O Allah, I bear witness that these people have slandered Shaykh Nazim by rephrasing the terms of his comparison so as to attribute shirk and anthropomorphism to him, when all his quoted statement contained was a comparison of the visit to Your divine court to the visit to the court of a monarch. O Allah, You know best whether they did this and the rest deliberately to sow hatred for one of Your pious servants.

This goes on for fourteen or fifteen chapters which they added to the polluted matter which can be found abundantly on the Internet. Is this the contribution of the Habashis to the cause of Islam through this new medium? Then may Allah save us from such contributors and their devices.

I will not pursue the examination and refutation of these childish lies so as not to give them further importance. Insha’ Allah, the remainder of my three posts should complete the picture for those who seek more information as to the nature and method of these Habashis. For my part I ask Allah to accept my intention that I sought to defend the reputation of Shaykh Nazim, and not to spread division and enmity.

Mr. Samir al-Qadi and his friends should be happy that they even heard of such as Shaykh Nazim al-Haqqani but once in their lifetime. They should repent of having lied against him, and they should take back their slanders if they fear Allah and the Last Day. I say this without rancor towards any.

Imam Bukhari in his Sahih narrated that the Prophet said that Allah said: "Whoever shows enmity to one of My Friends, I declare war upon him."

And Abu Dawud in his Sunan, Kitab al-adab, related that the Prophet said: "No man will desert a Muslim in a place where his respect is violated and his honor attacked without Allah deserting him in a place where he will wish for His help; and no man will help a Muslim in a place where his honor is attacked and his respect violated without Allah helping him in a place where he wishes his help."

And he said: "Avoid envy, for envy devours good deeds just as fire devours wood or dry grass."

And Imam Malik in his Muwatta' related that the Prophet said: "If the Lord should protect a man from the mischief of two things, he shall enter Paradise: firstly, from that which is between his two jaws [i.e. his tongue], and secondly, from that which is between his two loins [i.e. his genitals]."

And he was asked: "Can a believer be a coward?" He said: "Yes." He was asked again: "Can a believer be a miser?" He said: "Yes." He was asked again: "Can a believer be a liar?" He replied: "No."

And success is from Allah.

Blessings and Peace on the Prophet, his Family, and his Companions.